Чернодробен метил

Мария
Написана от Мария октомври 14, 2014 16:48

Чернодробен метил

Акценти:

  • Какви са начините за предпазване от опаразитяване с чернодробен метил?
  • Съществува ли ваксина, която да се прилага превантивно за фасциолоза?
  • Преминава ли паразитната инфекция в хронична фаза?

Свързани:

Описание

Фасциолоза представлява инфекциозно заболяване, причинено от трематода Fasciola, който е плосък червей, наричан чернодробен метил.

Възрастните полови зрели метили се откриват в жлъчните пътища и черния дроб на заразени хора и животни като едър рогат добитък. Заболяването засяга по-често добитъка и други по-едри диви животни, отколкото хората.

Два вида са паразитите Fasciolа могат да заразят човека. Основните видове, които инфектират хората са Fasciolа hepaticа, който хелминт е по-известен като чернодробен метил или овчи чернодробен метил и Fasciolа gigantica – голям метил.

Заболяването е установено в повече от 50 държави в света, особено в районите, където се отглеждат овце и едър рогат добитък. Fasciolа hepaticа се открива на всички континенти с изключение на Антарктида.

Fasciolа gigantica е по-разпространена в тропическите райони. С изключение на някои региони на Западна Европа, човешката форма на заболяването се наблюдава най-често в развиващите се страни, като към тази група попада и България.

Човек може да се зарази от случайно поглъщане на паразита. Основният начин, по който това може да се случи е от консумация на суров кресон /не се среща в България/ или други замърсени сладководни растения.

Възможно е това да се случи и чрез прием на замърсена вода или чрез консумация на зеленчуци, които са били измити или напоявани със заразена вода.

Възможно ли е паразитът да предизвика инфекция при преминаването му от един човек или на друг?

Хелминтът не може да се предаде директно от един човек на други. Яйцата преминали в изпражненията на заразени хора или животни трябва да узреят в някои видове сладководни охлюви и при благоприятни условия на околната среда, те могат да опаразитят човек или животно.

Има описани и случаи, които все пак са рядкост, при които хора са се заразявали от недостатъчно добре термично обработен козе или овчи черен дроб, който съдържа незрели форми на трематода.

Какви са признаците и симптомите и кога започва инфекцията?

Някои от опаразитените никога не се разболяват. Но други хора проявяват симптоми в началото на инфекцията, докато незрелите метили нарушават повърхността на червата и на коремната кухина мигрират в черния дроб.

Клиничните изяви на острата /миграционна / фаза могат да започнат 4-7 дни след излагането и могат да продължат няколко седмици или месеци.

В някои от случаите опаразитените се разболяват едва в хроничната фаза, когато възрастните метили са в жлъчния канал. И ако развият някакви симптоми, то това се случва от няколко месеца до години след експозицията.

Например клиничните изяви е възможно да са резултат от възпаление и запушване на жлъчните пътища.

По време на двете фази на паразитозата, клиничните ѝ прояви могат да се състоят във фебрилитет, отпадналост, абдоминални болки, еозинофилия, хепатомегалия – уголемен черен дроб.

Лечение на чернодробен метил

Заболяването е лечимо. Медикаментът, който може да се прилага по избор е триклабендазол. Прилага се перорално, обикновено в 1 или 2 дози. Повечето хора реагират добре на лечението и успяват да се изчистят от трематода и неговите форми.

Превенция

Човек може да се предпази сам, като не яде сурови растения от сладководни басейни, особено от ендемични пасищни райони.

Както и при всяка друга инфекция, пътуващите до райони с лоша обществена хигиена, това в България са населените места без канализация, трябва да избягват храна или вода, които могат да бъдат заразени.

Не съществува ваксина, която предпази хората от метили.

Мария
Написана от Мария октомври 14, 2014 16:48

Най-четени публикации

Торбалан - Онлайн магазин за забавни щампи