Изследване на ензимната активност – един от най-важните етапи в диагностиката на инфаркт на миокарда

Мария
Написана от Мария декември 20, 2015 11:03

Изследване на ензимната активност – един от най-важните етапи в диагностиката на инфаркт на миокарда

Акценти:

  • Креатинфосфокиназа - активност
  • Оборудване - лаборатории
  • Изоферменти - органова специфика

Свързани:

В резултат на многобройни изследвания, посветени на лабораторна диагностика на инфаркт на миокарда като основни маркери на засягане на сърдечния мускул се открояват няколко ензима – аспартатаминотрансфераза /АСТ/, лактатдехидрогеназа /ЛДХ/, креатинфосфокиназа /КФК/.

След клиничните изпитвания започват широко да се използват в лабораторната практика за диагностика на инфаркт на миокарда, за мониторинг на болните в процеса на лечение и оценки на прогнозата.

Тези ензими в достатъчно количество се откриват в кардиомиоцитите, и също както и други вещества, излизат в кръвта при некроза на сърдечната тъкан. Методите са разработени, за да се определи активността на тези ензими в кръвния поток.

Повишената активност на тези ензими в кръвния серум свидетелства за увреждане на сърдечния мускул и за разрушаване на кардиомиоцитите.

Всеки от тези ензими, отделно, при увеличаване на активността си в кръвния серум, е показател за увреждане на сърдечния мускул. Но тяхното едновременно използване помага за по-точно установяване на диагнозата и за даване на прогноза на протичането на инфаркта.

Общата активност на креатинфосфокиназа /тест – обща кретинкиназа/ при остър инфаркт на миокарда започва да нараства след около 4 часа. Пик на нейната активност се регистрира след 12-24 часа.

След 72-96 часа, тоест след 3-4 денонощия, при нормален изход се наблюдава понижаване на ензимната активност и възвръщане към изходните стойности.
Динамиката на регистрацията на увеличената активност на аспартатаминотрансфераза се отличава от тази на ръста на активността на КФК с по-бавно проявление. Увеличение на активността на АСТ се регистрира след 6-12 часа.

Пикът на увеличаване на активността на АСТ след откриване на инфаркт на миокарда настъпва след 24-36 часа и към 7-мото денонощие след събитието се възвръща към нормалните стойности.

Смята се, че ако след 3-тото денонощие от възникване активността не започне да се понижава, то това свидетелства за неблагоприятна прогноза за протичане на заболяването.

Нарастването на активността е показател за продължаване на разрушаването на кардиомиоцитите и увеличаване на зоните, засегнати от инфаркта.

Показателите на динамиката на общата активност на лактатдехидрогиназа /тест – обща лактатдехидрогеназа/ също имат свои особености в периода на развитието на инфаркта на миокарда.

Повишаването на общата активност на ЛДХ настъпва 12-24 часа и достига пик в интервал от 1-2 денонощия от регистрирането на инфаркта. Повишената активност на ЛДХ се регистрира около 10 денонощия, което значително превишава по време активността на ензимите – КФК и АСТ в периода след инфаркта.

Така сравнителната обща оценка на активността на различните ензими – КФК, АСТ, ЛДХ при динамично наблюдение позволява наред с регистрацията на ЕКГ, да се потвърди диагнозата, правилно да се провеждат лечебните мероприятия и да се прогнозира протичането на заболяването.

Но тъй като тези ензими се откриват в множество органи, а това означава, че тяхната активност може да се увеличава и при други заболявания – на черния дроб, на мускулите и др., то лекарите отново се сблъскват с проблема с органовата специфика.

За преодоляването му биохимиците разработиха нови методи за определяне на кардиоспецифичните маркери – изофементите КФК и ЛДХ, което доведе до нов етап от развитието на лабораторната диагностика на инфаркт на миокарда.

Но у нас все още тези изследвания не се назначават с цел лабораторно потвърждение на остър коронарен синдром, тъй като повечето лаборатории в България няма толкова високочувствително оборудване.

Изследване на ензимната активност – един от най-важните етапи в диагностиката на инфаркт на миокарда
4.5 (90%) 40 глас[а]

Мария
Написана от Мария декември 20, 2015 11:03
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Съжаляваме, все още няма публикувани коментари, но ти може да си първият, който ще направи това!

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Твоя email няма да бъде публикуван.
Задължителните полета са маркиран с *

TeMax София открива врати
Торбалан - Онлайн магазин за забавни щампи