Необходими изследвания при хроничен гастрит

Мария
Написана от Мария май 13, 2016 23:40

Необходими изследвания при хроничен гастрит

Гастритът е заболяване, възникващо в резултат на увреждане на лигавицата на стомаха и съпровождащо се с остро или хронично възпаление.

Открива се при 68% от възрастното население. Различават се 3 основни форми на гастрит – остри, хронични и специфични.

Хроничният гастрит е възпалително заболяване на лигавицата на стомаха, при което проявленията и характера на нарушенията на функциите на стомаха – секреторна, моторна, инкреторна, до голяма степен зависи от причината, предизвикала това заболяване.

Най-честата причина за хроничен гастрит е хеликобактерна инфекция. Значително по-рядко се среща автоимунната форма – при В-12 дефицитна анемия, болест на Адисон, заболявания на щитовидната жлеза.

Пълна кръвна картина – при хроничен гастрит обикновено е без отклонения, само при В12-дефицитна анемия се наблюдава намаляване на броя на еритроцитите, нивото на хемоглобина, левкопения и тромбоцитопения.

Биохимичен анализ на кръвта – обикновено е в пределите на нормата при хеликобактерна инфекция. При болните се наблюдава хипербилубинемия – при В12-дефицитна анемия, понижаване на количеството на общия белтък, на нивото на гама глобулините.

Във всички случаи на хроничен гастрит се препоръчва изследване на нивата на белтъците и белтъчните фракции в кръвта, определяне на пенсиногена в кръвта и в стомашния сок, активността на алкалната фосфатаза, трансминазите, нивото на електролитите – калий, натрий, калций.

При хроничен гастрит се прави изследване на стомашен сок. Нарушения на киселообразуващи функции при хронични гастрити до голяма степен се определя от характера на патологичния процес и степента на неговото проявление.

Фракционното сондиране и вътрестомашната pH-метрия позволява провеждане на диференциална диагностика на патологичните процеси с отчитане на базална /БАО/ и максимална киселинна продукция /МАО/.

В изследването на стомашен сок при хроничен гастрит със секреторна недостатъчност и умерен атрофичен гастрит в базалната порция на стомашния сок липсва свободна солна киселина – МАО не надвишава 5 мМ на литър.

За диагностиката на истинска ахлорхидрия се използва максимална хистаминова стимулация – проба на Кей. При истинска ахлорхидрия общата киселинност не надвишава 2-8 мМ на литър след двукратно въвеждане на хистамин.

При антрален гастрит при изследване на стомашен сок се открива хиперактивен, хиперпариетален или панхиперхлорхидрен тип секреция.

Наблюдава се известна корелация в изследването между секрецията на солна киселина и нивото на пепсин. При ахлорхидрия пипсиногенът не се превръща в пепсин, което води до липса на протеолиза.

Нарушенията на функцията на стомаха да секретира киселина се развиват по-рано от неговата ензимно образуваща функция.

Особено внимание при изследване на болни с хроничен гастрит следва да се отделя на откриването на хеликобактерна инфекция.

Както е известно, грамотрицателните бактерии обитават лигавицата на пиллорния отдел на стомаха в участъците на стомашна метаплазия в хранопровода и 12-пръстника.

Сред тези бактерии съществуват щамове, способни да увреждат клетките, така наречените улцерогенни. В 95% от случаите тези микроорганизми предизвикват антрален гастрит, в 56% – пангастрит.

Диагностиката на хеликобактерната инфекция се основава на:

• Цитологично изучаване на отпечатъци и биоптати от лигавицата на стомаха;
• Използването на уреазен тест и С-уреазен дихателен тест;
• Резултати от посявката – биоптати, в хранителна среда;
• Определяне на антитела към хеликобактериите – извършва се 3-4 седмици след инфектирането, като се откриват имуноглобулин А и имуноглобулин G в кръвта и имуноглобулини – А, М и Г в кръвта.

При хроничен автоимунен гастрит се наблюдава рязко понижаване на киселинната и пепсинобразуващата функция на стомаха, а в тежки случаи до ахлорхидрия.

Необходими изследвания при хроничен гастрит
4.5 (89.86%) 69 глас[а]

Мария
Написана от Мария май 13, 2016 23:40
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Съжаляваме, все още няма публикувани коментари, но ти може да си първият, който ще направи това!

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Твоя email няма да бъде публикуван.
Задължителните полета са маркиран с *

Торбалан - Онлайн магазин за забавни щампи