Токсична нефропатия – от какво се предизвиква, как се проявява

Мария
Написана от Мария май 17, 2018 22:48

Токсична нефропатия – от какво се предизвиква, как се проявява

Акценти:

  • Токсичност - нефропатия
  • Гломерулонефрит - въздействие
  • Концентрации - елиминация

Свързани:

Токсична нефропатия е патологично състояние, което се характеризира с увреждане на тъканите на бъбреците и нарушаване на тяхната функция в резултат на въздействие на химически вещества.

Бъбреците имат голямо значение в процесите на биотрансформация на повечето токсини, те вземат активно участие в техния метаболизъм и елиминация от организма.

Това се осъществява посредством процесите на филтрация, секреция и екскреция благодарение на сложно устроените трансферни системи.

Бъбреците могат да отделят неразтворими във вода химически вещества, като тяхната концентрация в структурите на този орган много превишава тази в кръвната плазма.

Участието на бъбреците в процесите на отделяне на токсини създава условия за продължителен контакт с тези субстанции, което повишава вероятността от развитие на нефропатия.

Причини за възникване

Всякакви екзогенни вещества с химична или биологична природа могат да предизвикат увреждане на бъбреците.

Но някои от тях имат специфична тропност към бъбречната тъкан и по-често от другите неблагоприятно въздействат на бъбречните структури.

Те са получили названието „нефротоксични вещества”.

Сред тях най-често в ролята на нефротоксични фактори са:

• Медикаментозни средства – антибиотици, нестероидни противовъзпалителни и сулфаниламидни препарати, антикоагуланти, диуретици;
• Рентгеноконтрастни вещества;

• Превишаване на концентрацията на вещества, съществуващи в човешкия организъм във физиологични условия – пикочна киселина, калий, калций.
• Съединения на тежки метали – олово, арсен, кадмий, берилий, бисмут и др.;

• Химически средства, използвани за борба с вредителите и заболявания на растенията – фосфорни съединения, хлорирани въглеводороди;
• Органични разтворители – тетрахлоретилен, метанол, тетрахлорметан;

• Гликоли;
• Хемолизини и др.;

Механизми за развитие на токсична нефропатия могат да бъдат различни:

• Непосредствено увреждащо действие, вследствие на собствената висока токсичност;
• Неблагоприятно въздействие, вследствие на превишаване на превишаване на допустимите концентрации;
• Алергични реакции;

Характерът и степента на увреждане на бъбреците зависят не само от химическия състав на токсина и неговата концентрация, но и от изходното състояние на органа.

Бъбреците, в които съществува патологичен процес, много по-тежко понасят въздействието на токсични субстанции, дори в малки концентрации.

Как се проявява?

Клинични проявления на токсичната нефропатия са разнообразни.

Най-често се срещат относително леко протичащи форми на заболяването с предимно лабораторни изменения – кръв и белтък в урината.

Но при продължително въздействие на големи концентрации токсини и при понижаване на реактивността на организма и наличие на фоново заболяване е възможно тежко и необратимо увреждане на бъбреците.

Специално внимание следва да се отделя на лекарствените нефропатии, тъй като тяхното разпространение с всяка изминала година се увеличава.

За разлика от други видове токсично увреждане на бъбреците при лекарствена нефропатия има значение не само токсичен компонент, но и алергични реакции.

Във връзка с обилното кръвоснабдяване на бъбреците алергичните феномени са с тежко протичане с увреждане на съдовата система.

Лекарствените увреждания на бъбреците могат да се проявяват с:

• Остро възпаление на бъбречните гломерули;
• Остра бъбречна недостатъчност;

• Нефротичен синдром;
• Тубулоинтестицинален нефрит – остър и хроничен;

• Задкоремна фиброза;
• Образуване на камъни в бъбреците;

Острият лекарствен гломерулонефрит често се развива на фона на общи проявления на алергия и може да се усложни със серумна болест. Обикновено се проявява с един от следните синдроми:

• Нефротичен – масивна протеиноурия, отоци, понижаване нивата на общия белтък и албумин в кръвта;
• Нефритичен – хематурия, протеиноурия, артериална хипертония и отоци;

Съчетание на гломерулонефрит с атралгии, тежко увреждане на кожата, висока температура.

Токсична нефропатия – от какво се предизвиква, как се проявява
Оценете публикацията

Мария
Написана от Мария май 17, 2018 22:48
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Съжаляваме, все още няма публикувани коментари, но ти може да си първият, който ще направи това!

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Твоя email няма да бъде публикуван.
Задължителните полета са маркиран с *

Торбалан - Онлайн магазин за забавни щампи