Антинеопластични или още антиракови и противотуморни антибиотици действат при онкологични заболявания. Изписват се при различни злокачествени образувания, избира се подходящият препарат в зависимост от вида на туморното заболявания .

Какво представляват противотуморните антибиотици и как действат

Особености на антинеопластичните антибиотици

Противотуморните антибиотици са лекарствени препарати, които се използват за лечение на онкологични заболявания. По своя състав те са с микробиологичен произход.

Основна тяхна задача е потискането на еукариотните клетки, тоест тези, които имат ядро. Клетките на бактериите и вирусите нямат ядра.

Първият препарат от този вид е получен още през 1963 г. Впоследствие с развитието на медицината и технологиите учените успяха да създадат цяла съвкупност от средства с висока ефективност, които по своята същност са средства за химиотерапия.

Много от тях са продукти от жизнената дейност на различни видове почвени гъби, други са със синтетичен произход.

Повечето от тези лекарства са получени случайно при изучаване на антибактериалните свойства на продуктите от жизнената дейност на различни микроорганизми, които най-често се отделят от почвата.

Тези активни вещества са подложени на допълнително химическо въздействие, за да се усили тяхната функция.

Противотуморни антибиотици - от какво се произвеждат

Днес се разграничават няколко основни активни съставки, около 5 наименования, на основата на които се произвеждат тези лекарствени средства.

Въздействието им върху живите организми е много силно, затова се препоръчва избягване на комбинация от тези антибиотици с други противотуморни средства, заради усилване на тяхното токсично действие.

Освен това не трябва да се използват 2 различни средства от тази серия, заради усилване на токсичното въздействие върху сърцето.

Също с повишено внимание следва да се съчетават с други лекарствени средства, които се приемат за безобидни.

Но при неподходяща комбинация с противотуморни антибиотици могат да предизвикат разрушаване на активните вещества на препаратите, поради което стават безполезни.

Всички съчетания на лекарства задължително трябва да се съгласуват с лекари за задължителна оценка на рисковете и последствията.

Съществуват и препаратите от този спектър и на хормонална основа. Изписват ги на тези, на които са открити хормонално зависими тумори, появили се вследствие на хормонален дисбаланс в организма.

На фона на приема на препарати от този вид може значително да се промени баланса на хормони в организма. Също тези антибиотици оказват специфично въздействие върху туморните клетки.

Тези препарати се изписват, например, за нормализиране на баланса на хормоните. Разграничават се и противотуморни средства на растителна основа.

Механизъм на действие

Активните компоненти на тези лекарствени препарати проникват в самото ядро на засегнатите клетки, свързват се с тяхното ДНК и формират необратими комплекси, поради което в клетките започва нарушаване на процесите на синтез.

Тези препарати се използват при хемобластоми и същински тумори.

Ефектът от растителните антибиотици от този спектър се постига чрез намаляване на растителните компоненти и блокиране на митоза – непряко делене на клетките.

Тези средства оказват антимитотично въздействие. Препаратите от тази група се прилагат външно, например, при рак на кожата с липсващи метастази, или вътрешно при миелосарком, остра левкемия и т.н.

Тежка артилерия

Тези антибиотици не могат да се определят като леки – много от тях са с висока токсичност.

Има и такива, които потискат кръвотворните процеси, също много от препаратите са с кардиотоксично действие.

Неблагоприятно влияят на функционирането на главния мускул на тялото – сърцето.

На фона на приема на тези средства е възможен косопад, но това е всъщност химиотерапия, и този резултат е закономерен.

Лечението с подобни средства може да потиска имунната система.

Естествено страничните ефекти е възможно да са доста тежки:

  • Гадене;
  • Повръщане;
  • Косопад и разрушаване на ноктите;
  • Намаляване на апетита;
  • Болки в корема и кожни проявления.

Със завършване на курса на лечение негативните проявления преминават.

Показания за приложение

Показанията за приложение на тези препарати са индивидуални във всеки конкретен случай.

Необходимостта от този препарат се определя от неговата химическа структура, индивидуално въздействие на един или друг вид рак и какви са механизмите, по които се отделя от организма - чрез урината, фекалиите, семенната течност, слюнка и др. 

Противотуморните антибиотици не са от средствата, които може всеки да си закупи от аптеката и се прилагат съгласно инструкциите.