Не игнорирайте тези тревожни сигнали.

Защо подрастващите попадат в лоши компании и как родителите навреме да разпознаят в обкръжението на детето опасни приятели?

Както е известно, децата растат твърде бързо. Някои родители не успяват да проследят какво се случва с тях – поради прекалената си заетост, лични проблеми и други дела те невинаги забелязват с какво се занимава тяхното дете и с кого прекарва свободното си време.

Ако преди да започне училище, все още предизвиква интереса на заетите си родители, то напрегнатото време в гимназията, на което се пада пубертета, идва някак като паралелна Вселена.

След това внезапно става ясно, че детето се намира под лошото влияние на съученик или изобщо е попаднал в лоша компания.

Ако в началното училище детето е ориентирано преди всичко към учене и получаване на отлични оценки – 5-тици и 6-тици, през този период за него е важна похвалата на възрастните /родители, педагози/, и с настъпването на преходната възраст приоритетите в голяма степен се променят.

През този период за тях е по-важно да са част от колектива – групата съученици.

Мнението и оценката на родителите в тази възраст вече имат за тях такова значение, както и мнението на членовете на групата, тоест на приятелите.

Приятелството и общуването с връстниците за подрастващите излизат на преден план. Именно в тази среда както и самият подрастващ се чувства наистина възрастен в противовес на това как продължават да се отнасят към него у дома.

Естествено невинаги компанията, в която е детето, е идеална от гледна точка на родителите, и за обществото, идеална или приемлива за общуване.

Защо децата искат да са в лоши компании

Поведението на всяко дете отразява ситуацията в семейството, отношенията между родителите, на родителите към самото дете.

Затова и причината, че детето се е отклонило от правия път и е попаднало под чуждо влияние, родителите трябва да търсят не в подрастващите, а в себе си и в самото поведение.

То може и да е различно – от прекомерна заетост със себе си и печелене на пари до липса на доверие и спазване на лични граници в семейството.

Попадането в лоша компания – това е в резултат на възпитанието и липсата на родителски интерес към това какво изживява детето, какво го тревожи, с какво се занимава.

Потвърждение на това е и статистиката – повечето родители разбират, че детето пуши/употребява алкохол/ наркотични вещества едва след година.

Поводите да се позамислят са предостатъчно, трябва просто да бъдем внимателни по отношение на собственото си дете.

Как да разберем, че детето е попаднало в лоша компания

Резки промени в емоционалното състояние

Детето е станало затворено, скрито, още по-раздразнително, или обратно, по-чувствително. Всякакви изменения в обичайното поведение могат да са върха на айсберга – това напрежение, в което се намира подрастващият, принуден да скрива нещо от родителите.

Детето има свой живот, освен дома и училището

На фона на промените в поведението – затвореност, прикритост, агресивност, прекарва твърде много време в интернет или обратно, не се прибира навреме или нощува някъде другаде.

Не знаете с кого общува вашето дете

В социалните мрежи, в какви сайтове си прекарва времето. Невинаги родителите са в течение, с кого дружи тяхната рожба.

Детето на свой ред също не гори от желание да споделя подробности за своя личен живот.

Изчезване на вещи и пари

За да те възприемат като зрял, са необходими средства. Затова липсите у дома са сериозен сигнал, че е необходимо най-накрая да обърнем внимание на детето и да се позамислим с какво се занимава и с кого общува.

Не трябва да изключваме и възможността с кражбите да не се занимава самото то, а някой от неговите познати, към които също се вглежда.

Проблеми в училището

Ако детето наистина общува с лоша компания, попаднало е под нечие негативно влияние, проблемите в училище не могат да се избегнат.

Обикновено при такъв тийнейджър рязко се понижава успехът, и родителите след половин година, а понякога и по-бързо – разбират от училището или от класния ръководител – научават, че детето все по-често бяга от час.

Ако всички тези 5 точки имат отношение към вашето дете, то е време да се замислите как да реагирате като родители.