Новата методика може да помогне на лекарите за поставянето на диагноза депресия и за по-добър контрол на болестта.

С компютър могат да откриват страдащите от депресия

По денонощните изменения в пулса може направо да се постави и диагноза депресия. Това потвърждава кратко изследване, което група учени от немския Университет Гет начело с Кармен Шивек представи на конференция на Европейския колеж по неврофармакология.

Връзката между депресия и изменения на ритъма на сърцето е била известна по-рано. Това е слабопроучена тема, и никой не се опитвал да използва пулса като диагностичен критерий.

Най-трудното е това, че на сърдечния ритъм влияят множество фактори.

Учените смятат, че тяхното откритие е важно за практиката – то може да предупреди лекарите за това, че човек започва да изпада в депресия, и да покаже дали е ефективно лечението.

Точността на новия метод в текущото изследване е 90%. В изследването участвали 16 души, които страдали от устойчиво към лечение голямо депресивно разстройство.

Първо учените 4 дни сравнявали колебанията на техния пулс с показателите от контролната група – 16 души на същата възраст, но без депресия.

По-висок е пулсът на страдащите от депресия

За тази цел се използвали малки преносими устройства. Установено е, че при хората с депресия е по-бърз средният ритъм на сърцето, а също са по-малки вариациите на честотата на пулса, както се и очаквало.

Средно при хората с депресии пулсът е средно с 10-15 минути удара в минута по-бърз, отколкото при участниците от контролната група.

Впоследствие учените оценяват ритъма на сърцето на страдащи от депресия след проведено лечение. На практика се нормализира, и става близък до показателите на контролната група.

Обикновено сърдечният ритъм е по-бърз през деня и се забавя през нощта. Изглежда, че забавянето на сърдечния ритъм не се наблюдава при депресия. И това може да е способ, по който да се откриване на страдащи от депресии или нейни рецидиви.

На финала на изследването учените проверяват дали може с помощта на специален компютърен алгоритъм да се отличи човек с депресия по пулса.

Дневните колебания на сърдечния ритъм се оказват достатъчно характерни. Компютърът правилно отнася 15 от 16 души от контролната група към и 14 от 16 – към групата с депресии.

Тази висока точност на изследванията дава надежда за нови възможности за ранна диагностика на едно от най-разпространените психически разстройства.