Подходящо ли е лечението или не? Този въпрос си задават и най-добрите лекари. Но ще може да се избегне, когато медицината стане максимално персонифицирана и персонализирана.

Това обаче е невъзможно без изкуствено внедряване на технологии за изкуствен интелект, компютърно моделиране и модерни методи за визуализация на данни.

Защо медицината има нужда от технологии

Новите технологии са нужни, за да се разбират по-добре процесите, протичащи в организма, да се оптимизират лекарствените препарати.

Днес се наблюдава конфликт на интереси между нарастващият обем на данни  и лекари, които продължават да спазват принципите на емпиризма – изписване на препарати един след друг в опит да бъде намерен този, който ще действа най-добре на пациента или методът на пробата и грешката.

Систематизиране на данни – защо е предизвикателство

Да се систематизират данни, които са наистина много, не е толкова лесно, колкото може би изглежда. Често се правят опити да се стигне до извода за многото въз основа на малкото, но това не работи, или поне не и в медицината.

Основната цел  днес е да се научим правилно да филтрираме масива от данни, които вече съществуват, за да се включи в анализа само това, което е наистина нужно, като се отсее излишното.

Какво означава това за пациентите

Персонифицирана терапия – най-доброто решение, което дава възможност да се диагностицира патология и съответно да се работи по-ефективно с пациентите.

Някои хора успяват да се излекуват от няколко болести само с едни препарат. Защо? Вероятно за това има определена генетична основа. Ако се сумира информацията за пациента, да се излекува е много по-лесно.

Всеки пациент е отделна сложна система. Затова е важно да се разгледа не на части, като се обръща внимание на едно или друго заболяване, а в комплекс.

И при подбор на лечение да се отчита всичко, което се случва и се е случило с него, тъй като това пряко може да повлияе на ефективността.

С помощта на компютърни технологии могат да се проследят измененията в реално време, да се гледа какъв резултат дава определено лечение при определена съвкупност от фактори.

Допълнителен плюс са технологиите на машинно самообучение, които дават възможност да се използват всички данни, които са налични в мрежата, сред които и резултати от други изследвания. А това са невероятни възможности.

Лекарите може би вече са готови

Персонализирана медицина – това е революция, защото пациента веднага получава правилно лечение, а лекарите ще започват да изписват препарати на сигурно.

Онколозите вече таргетно подбират терапия по молекулярни фактори. Сега дойде времето на всички останали. Но това е важно, трябва да бъдат готови. И програмата трябва да се осъществява на държавно ниво чрез университетска програма.

Персонализирана медицина - най-доброто решение за държавата

За държавата това не е просто важно, но и дори и необходимо, тъй като това е икономия, дори без да се говори за мащабно оздравяване на населението, когато би била значителна.

И ако се установи очевидно, че държавата харчи по 30 000 долара за един пациент, а фармацевтичните компании по 2 млрд. долара само за създаването на една лекарствена молекула, то с налагането на персонализираната медицина за всеки пациент ще се създава лекарство, както е и с дрехите по поръчка.

Всеки организъм реагира по различен начин на лекарствените молекули, и този факт се разбира от студентите по медицина още в 3-ти курс.

Персонализираната медицина се очертава да е много по-ефективна. Разходите на държавата за лекарства ще намалеят значително, както и за здравеопазване като цяло. Например, с бюджета на НЗОК са предвидени около 500 млн. лева само за препарати, с които да се обезпечи химиотерапия на болни от онкологични заболявания.

С въвеждането на персонализирана медицина този  разход ще бъде прехвърлен към диагностиката и профилактични изследвания, за които парите за 2020 г. са повече, но отново са недостатъчни, за да се осигурят качествено медицинско обслужване на българските граждани, така както повелява Националната здравна стратегия за 2020 г.