Вероятно на всеки му се е случвало да посещава лекар. Ако медицинският специалист прецени, че неговият пациент е болен, то той обикновено му предписва едно или друго лекарство.

Но обръщали ли сте внимание с какъв почерк са написани рецептите? Малко хора успяват да разберат какво всъщност е написано на рецептурната бланка от ръката на опитен лекар. Не е изненадващо, че се смята, че упражняващите тази професия имат най-неразбираемият почерк.

Съществуват множество вицове, свързани с почерка на медицинските работници, но резултатите от изследване, проведено през юли 2006 година от Института по медицина при Националната академия на науките на САЩ, едва ли биха накарали някого да усмихне – поради неразбираемия почерк на лекарите ежегодно умират 7000 американци, а при повече от половин милион възникват сериозни здравословни проблеми.

По време на изследването било установено, че в САЩ ежегодно се изписват около 3.2 млрд. рецепти, в които се съдържат едни или други неточности при изписването на абревиатури и дози.

За разрешаването на този сериозен проблем американските компании, свързани със сферата на здравеопазването, създадоха програма, която осигури възможност да се изписват рецепти в електронен вид.

Програмата се нарича „Национална инициатива за разпространение на електронни рецепти за безопасността на пациентите“ - NEPSI - National e-prescribing Patient Safety Initiative.

Тя предостави на всички лекари възможност да се използват интернет ресурса - eRex Now, с помощта на който те могат не само да изписват рецепти в електронен вид, но и да получават по-точна информация за противопоказания и съвместимост на различните лекарствени средства.

Стойността на проекта е 100 милиона долара. В него участват големи компании като Google, Dell и Аеtna. От Гугъл разработиха търсачката, необходима за работата на програмата. А застрахователните компании като Аеtna създадоха стимули за ползването на програмата от повече от лекари.

Към ден днешен повече от 90% от медицинските работници имат достъп до Интернет, но само 10% са готови да разходват своето време и пари за попълване на рецепти в електронен вид.

Организаторите на проекта твърдят, че само 15 минути са достатъчни, за да се научи един медицински работник начина на работа с програмата. И така той ще може да избегне сериозни грешки и такива, свързани с попълването на рецептурните бланки на ръка.

Според български медицински специалисти на лекарите им се налага да пишат много и именно това е причината за специфичния им медицински почерк. Те също така отбелязват, че с такива трагични случаи като в САЩ са изключително редки. В действителност преди 1-2 години имаше случаи на сбъркана рецепта и то на дете, но те са единици.

Причините според родните медицински специалисти са няколко. На първо място, това е манталитетът на българина – като на болния му стане малко по-добре и веднага преустановя пиенето на таблетките.

А това не може да се каже за изпълнителните немци или американци, които добросъвестно изпиват всичко, което им е било предписано.

Освен това българите са доста мнителни и внимателно прочитат информацията, съпровождаща медицинския препарат.

Също така е от значение и нивото на квалификация на фармацевтите – както знаем в България единствено хората, упражняващи тази държавно регулирана професия имат право да продават лекарствени препарати.

Когато продават медикаменти фармацевтите са длъжни да обясняват на купувача каква доза и какви правила за прием следва да спазва.