Учените за първи път установиха как основният компонент на отровата убива злокачествените клетки.

Как пчелна отрова може да пребори агресивен рак на гърдата

Статията на група изследователи от Университета на Западна Австралия и Института за медицински изследвания Хари Пекинс /Австралия/ е публикувана в рецензирано издание за онкология.

За антираковите свойства на отровата на медоносните пчели е известно още от средата на 20-ти век, но какви биологични механизми са в основата на този феномен, досега не е било известно.

При изучаване на ефекта, който оказва пчелната отрова и нейният основен компонент, белтъкът мелитин, на клетките на различни подтипове рак на млечната жлеза, успяват да разберат какво се случва.

В хода на лабораторните експерименти учените използват отрова, събрана от 312 медоносни пчели, обитаващи района на град Пърт, Австралия, а също и от Англия и Ирландия.

Кое вещество от пчелната отрова унищожава раковите клетки

На въздействието на отровата и отделно на мелитин били подложени здрави клетки на млечната жлеза, а също и злокачествени клетки от различни подтипове рак на гърдата, включително и доста агресивни и трудно поддаващи се на лечение разновидности – тройно негативен и HER2-позитивен рак на млечната жлеза.

Изследователи установяват, че и самата отрова, и мелитинът притежава прекалено силен антираков ефект, като много бързо унищожават всякакви типове злокачествени клетки, включително и такива на тройно негативния рак и на HER2-позитивния рак на млечната жлеза, като здравите клетки остават незасегнати.

Толкова висока концентрация на пчелна отрова предизвиква 100% смърт на раковите клетки, като минимално се засягат здравите.

Разкрит е и молекулярният механизъм, благодарение на който мелитинът унищожава злокачествените клетки.

Този белтък само за 20 минути на практика изключва всички сигнални пътища, по които става обменът на химически съобщения между раковите клетки, без които е невъзможно тяхното делене и растеж.

Освен това в продължение на час мелитинът разрушава клетъчните мембрани, което води до гибел на раковите клетки.

Свойството на мелитина да преминава през отворите в клетъчната мембрана навежда учените на мисълта да го пробват в сега използваните препарати за химиотерапия при лечение на агресивен рак на млечната жлеза – молекулите на препарата могат да проникнат в раковите клетки през тези пори и благодарение на това да действат още по-ефективно.

Експерименти върху мишки показват, че комбинацията от мелитин и препарата доцетаксел бързо забавя растежа на туморите.

При по-нататъшни изследвания се планира определянето на оптимален метод за доставка на мелитин в човешкия организъм и неговите оптимални дози.

Как да не пропуснем рак на млечната жлеза

На кои ключови рискови фактори да се обърне внимание?

Съвременните жени са в по-голяма степен подложени на стрес и на негативни екологични фактори, което се отразява неблагоприятно на репродуктивната им система.

Млечните жлези са най-уязвимият орган, който е чувствителен към всякакви хормонални изменения в женския организъм.

Благодарение на многобройните публикации в медиите, обсъждането на проблема по телевизионни предавания, много жени знаят за съществуването на туморите на млечните жлези.

Търсенето на специализирана помощ, за съжаление невинаги е своевременно.

По данни на СЗО, ракът на млечната жлеза заема лидерско място в онкологичната заболеваемост сред жените по цял свят.

Защо възниква рак на млечната жлеза

Точната причина за възникване на злокачествени образувания на млечните жлези досега не е установена. Но учените, изучаващи тази патология, са установили цяла група от рискови фактори, които с голяма степен на вероятност могат да предизвикат заболяване.

Рисковите фактори за възникване на болестта условно могат да се разделят на 2 големи групи – основни и второстепенни.

Сред основните са:

  • Генетични – мутации на гени обуславят по-ранно начало на заболяването и повишават риска от болестта с до 46%.
  • Състояние на репродуктивната система – рискът се увеличава с 40%, ако първата бременност и раждането са след 30-годишна възраст. Особено значително е това при наличие в анамнезата на голямо количество аборти, още повече преди първото раждане, липса на лактация.
  • Фиброзно-кистозна болест – мастопатия.

За второстепенни рискови фактори се смятат:

  • Овариално-менструален статус – ранно менархе и късна менопауза, увеличаването на риска е с 2,5 пъти;
  • Хормонални фактори – рискът се увеличава при многократни опити за инвитро оплождане, при подготовка за което на жената се инжектират големи дози естрогени;
  • Ядене на храни с високо съдържание на мастни киселини;
  • Затлъстяване в периода преди менопаузата.

Какво да правим, ако сме в рисковата група за рак на гърдата

Жените, които са в рисковата група по този фактор, трябва да са под динамично лекарско наблюдение още от 20-годишна възраст.

Ежегоден ултразвук на млечната жлеза е показен за всички още от 20-годишна възраст, мамографията е препоръчителна за жени в рисковата група още преди 40 години – веднъж на 2-3 години, а след 40-годишна възраст и ежегодно.

Задължително се посещава мамолог за разясняване на резултатите от инструменталните методи на изследване на млечните жлези.

Само така може правилно да се определи алгоритъмът на профилактика на възможно развитие на рак на млечната жлеза, да се открие развитието на болестта и своевременно да се започне лечение.

Ако сте свикнали да отлагате посещението при лекар за последния момент, следва да започнете от най-малкото – сами да се изследвате, което е необходимо да се провежда веднъж месечно, в първата фаза на менструалния цикъл.

Как работят инструменталните методи за откриване на рак на гърдата

Мамографията може да покаже измененията в млечните жлези 1,5-2 години преди клиничните проявления на туморния процес.

Ултразвуковото изследване се основава на получаване на изображение с помощта на високочестотни звукови колебания и позволява точно да се определят кисти, големи образувания в тъканите на млечните жлези и състоянието на регионарните лимфни възли.

Ултразвукът е показен за всички жени, независимо от възрастта.

Заедно с рентгеновата мамография – това са два взаимно допълващи се метода на изследване, които позволяват да се даде реална представа за измененията в тъканите на млечната жлеза.

ЯМР според водещите специалисти е най-информативният метод за изследване на млечните жлези. Но следва да се съобразява, че всеки метод за диагностика трябва да се назначава от лекар, като се изхожда от индивидуален подход към всяка жена.