Днес съществува понятието „приятелство между мъж и жена“. И говорейки за него ние подразбираме истинските светли и искрени чувства между хора от различни полове.

Но според психологията на приятелството това е мит. Тъй като мъжът и жената никога не могат да бъдат приятели просто така. Такова „приятелство“ е възможно да възникне само в случай, че те изпитват един към друг сексуално привличане.

Напълно е нормално човек да не започне да дружи и да общува с някого, към когото не изпитва никаква симпатия, с такъв който му е противен и неприятен. Затова приятелство между момчета и мъже, девойки и жени не би съществувало, ако на подсъзнателно ниво няма симпатии между тях.

Психолозите уверено заявяват, че дори т.нар.“ мъжко“ приятелство също не съществува без подсъзнателно, тоест неосъзнато, сексуално привличане. И скрита симпатия винаги съществува. Приятелските отношения между жени и момичета са с аналогичен характер.

В този случай също има завоалиран еротичен, сексуален аспект. И изборът на приятел или приятелка се изгражда не на нашето съзнание, а на подсъзнанието ни.

Тъй като никой здравомислещ човек няма да си признае, че е приятел с момче /което му харесва/или с девойка, към която има сексуален апетит. Човекът ще каже само: „Просто той/тя/ ми харесва!“.

Така гореизложеното потвърждава, че приятелство както между мъже, така и между жени, не съществува. А това напълно изключва другарството между хора от различни полове.

Според психолози съществува подсъзнателно и не докрай осъзнато привличане от сексуален характер. То се явява основа на приятелството между мъж и жена, жена и жена, мъж и мъж, което понякога прераства в любов.

Затова фактът на съществуването на приятелски отношения между мъжа и жената може просто да се опровергае. Съществуват само отношения, които с времето лесно биха могли да се развият от „просто познати“ във „влюбена двойка“.

Учените твърдят, че както мъжете, така и жените са имали опит в сексуалното общуване със същия пол. При нежния пол се проявява под формата на прегръдки, целувки, държане за ръката.

А при силния пол също се наблюдава подобно поведение - мъжете си обменят силни ръкостискания, прегръщат се един друг, потупват се по гърба или по рамото, докосват се един друг. И всичко това се осъществява на подсъзнателно ниво.

Що се отнася до приятелството между девойки, между момчета и девойки, е важно да се осъзнае, че се дължат на това, че те си симпатизират един на друг. И в това няма нищо позорно. Така е било, е и ще бъде винаги.

Това всъщност е интересната гледна точка на специалистите по психология на приятелството. Най-важното е човек да не се заблуждава в своите чувства и да не бърка приятелството си със светлата и чиста любов.

И все пак описаното по-горе е само и единствено гледната точка на специалистите по психология на приятелството и не следва да бъде възприемана като нещо скандално, а по-скоро като един по-различен поглед върху явлението „приятелство“ както между хора с различен пол, така и с еднакъв.

Също така следва да се отбележи, че посочените по-горе факти трудно могат да бъдат потвърдени чрез научни изследвания, тъй като е почти невъзможно да се провери какви мисли минават на човек през ума за конкретен негов приятел с еднакъв или различен пол.