Датски лекари от болница в Копенхаген установили, че момченцата, чиито татковците пушели още преди зачеването им, били с по-малко сперматозоиди от синовете на мъжете непушачи.

В изследването взели участие почти 800 юноши на 19-годишна възраст, родени в периода от 1996 до 2002 г.

По-малко сперматозоиди в семенната течност на мъжете пушачи

Техните майки в рамките на проучването трябвало да кажат дали татковците на младежите са пушели пред 16-та седмица на бременността.

Изследователите анализирали семенната течност на участниците в изследването. Обръщали внимание на общото количество сперматозоиди, тяхната морфология и подвижност.

Оказва се, че в семенната течност на младежите, чиито татковци ежедневно пушели, имало 8% по-малко сперматозоиди, отколкото на момчетата, чиито родители не са посягали никога към цигара.

Количеството сперматозоиди при момченцата, заченати от пушачи, също било под нормата – с 9%.

Понижението на количеството сперматозоиди при момчетата били в същите предели, каквито и са и при бащата пушач.

Сам по себе си фактът на понижаване на концентрацията на сперматозоидите с 8-10% още не показва значително понижаване на фертилността.

Според лекарите, това може да е причина за безплодие при мъжете, ако се окаже, че и другите показатели на качеството на спермата не са оптимални.

Какви промени в семенната течност настъпват, когато мъжете пушат

Лекарите смятат, че при пушене при мъжете протичат епигенетични изменения на генома на сперматозоидите, които се предават при зачеване на бъдещо дете.

Освен това е възможно химическите съединения, съдържащи се в цигарения дим да доведат до намаляване на количеството на клетките на Сертоли, жизнено необходими за синтез на сперматозоиди.

Изследователите подчертават, че пушенето на майката най-силно влияе на фертилността на детето.

При жените пушачки намаляването на концентрацията на сперматозоиди при техните синове е с 26%, а тяхното общо количество е 46%.

Резултатите от наблюденията показват, че татковците също има съществен принос при запазване на качеството на спермата на техните бъдещи продължители на рода. Но не трябва да се забравя и вредните навици на майката също е от съществено значение за фертилността на нейните синове.