От Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ съобщиха, че изтичащите и вече изтекли Решения на ТЕЛК се удължават автоматично до края на февруари 2021 г.

Позовават се на разпоредби на Закона за извънредното положение и Решението на Министерски съвет за удължаване на извънредната епидемична обстановка до края на ноември 2020 г.

Ново удължаване на изтеклите експертни решения на ТЕЛК

Според все още действащите текстове на Закона за извънредното положение изтичащите и вече изтекли Решения на ТЕЛК се считат за служебно удължени до 3 месеца от края на извънредната епидемична обстановка.

Съвсем не е малка вероятността в края на ноември да ни очаква ново удължаване на извънредната епидемична обстановка, затова и по силата на все още действащия закон и решенията на Териториалните експертни лекарски комисии /ТЕЛК/ ще бъдат отново служебно удължени.

Целта на закона е да се избегне струпване на лица пред лекарските кабинети от потенциално рискови групи, които да се снабдяват с необходимите документи за преосвидетелстване.

Така отпуснатите въз основа на вече изтеклите ТЕЛК пенсии за инвалидност поради общо заболяване ще бъдат автоматично удължени до края на февруари, а най-вероятно и след това.

Преосвидетелстване по документи пред ТЕЛК

От социалното министерство припомнят и за указанията, които са разпратени до ТЕЛК от здравното министерство, съгласно които експертните решения при повечето заболявания и състояния за определяне на процент на трайна неработоспособност ще се вземат само по медицинска документация.

Няма да е необходимо явяването на лицата, разбира се, има и някои изключения, но и от социалното министерство отбелязват, че те са много малко.

От ТЕЛК ще изпращат писма с обратна разписка до лицата, за които не може да се прецени въз основа на представените документи какъв е процентът на неработоспособност, и ще указват за извършването на допълнителни консултации при специалисти и за изследвания.

От МТСП допълват, че финансовата подкрепа, която от 1 януари 2019 г. се получава от Агенцията за социално подпомагане, ще се спира на лица с пожизнени експертни решения за определяне на трайна неработоспобност над 50%, ако подадат съответните заявления-декларации.