Обещанието за повишение на заплатите на медицинските сестри в държавните болници, поети преди почти година, вече може да се каже, че е изпълнено.

На проведената предходната седмица среща на представители на съсловната организация на специалистите по здравни грижи и здравния министър бе постигната договореност заплатите на медицинските сестри да бъдат повишени, като минималната стане 950 лв. от 1 февруари.

Сестрите поискаха 1200 лв., здравният министър отсече 950 лв.

Искането минималната заплата за сферата на здравните грижи да се вдигне направо на 1200 лева, не бе уважено, но поне бе постигнато съгласие да се реализира на практика обещанието още от 2019 г., за което бяха отпуснати 50 млн. с Постановление на Министерския съвет.

Тихомълком обаче то бе отменено и първоначално отпуснатите средства бяха намалени на 6 млн. и поетите ангажименти към представителите на съсловната организация, която обединява медицински сестри и други специалисти по здравни грижи не бяха изпълнени.

Това доведе до нова вълна протести и поредни обещания от страна на правителството.

Средствата, в рамките на постигнатите договорености, няма да са от клиничните пътеки, които НЗОК плаща на болниците, тъй като се оказа, че директорите вместо за заплати предпочитат да разходват тези допълнителни средства за заплащане на консумативи и за ток.

Искането на представителите на съсловната организация методиката за формирането на възнагражденията на медицинските сестри, която се утвърждава от болничните директори, да се публикува на сайтовете на държавните и общински болници, не бе уважено.

Методиката за формиране на заплатите на сестрите няма да се обявява

Така всеки можеше да се запознае как болничните директори формират заплатите на медицинските сестри.

Но все пак бе постигнат компромисен вариант и тези методи задължително ще се изпращат на здравното министерство и на дирекция Медицински надзор.

Здравният министър е посочил, че минималният размер на трудовите възнаграждения е записан в Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 г.

Преглед на текста на договора, публикуван на сайта на здравната каса, и по-специално на преходните и заключителни разпоредби показва, че не е посочен размер на заплатите на медицинските сестри.

В частните болници дават доста по-големи заплати на медицинските сестри, отколкото в държавните. В пловдивска частна болница, например, търсят медицинска сестра, за която е обявена заплата от 1800 лв.

Засега няма официално обяснение защо директорите на държавни болници почти цяла година се противят на това повишение на заплатите на медицинските сестри.