Мултивитамините и минералите не оказват нито положително, нито отрицателно влияние на протичането на хроничните процеси в организма и за профилактика на сърдечно-съдови и онкологични заболявания.

До този извод са достигнали американски учени в резултат на подробен анализ на множество изследвания за ефектите от приема на биологични активни добавки върху организма на човека. Резултатите от проведеното проучване са публикувани в списание „Annals of Internal Medicine“.

Според получените от авторите данни, използването на хранителни добавки, съдържащи група витамини сред населението в зряла възраст в САЩ се е увеличило от 30% за периода от 1988 до 1994 г. до 39% за периода между 2003 и 2006 година.

Появата на съобщения за увеличаване на риска от развитие на рак на белите дробове при пушачите вследствие на прием на витамин Е и бета каротин, провитамин А, неколкократно понижи тяхното потребление, въпреки това като цяло нулевите резултати от мащабните многоцентрови изследвания, по никакъв начин не са се отразили на продажбата на мултивитамини и други добавки.

Например, през 2010 г. в САЩ обемът на продажбите на биологично активни хранителни добавки е достигнал 28 милиарда долара и към настоящия момент тази индустрия продължава да се разраства, като аналогични тенденции се наблюдават, както в България така и в цяла Европа.

В своята публикация учените от института по здравеопазване към университета „Джонс Хопкинс“ анализирали резултатите от 3 мащабни научни изследвания, отнасящи се за използването на витаминно-минералните комплекси.

Резултатите от първото разгледано от тях изследване показали, че приемът на високи дози мултавитамини и минерали не довел до понижаване на нежеланите сърдечно-съдови инциденти при пациенти , прекарали инфаркт на миокарда /освен добавки или плацебо, всички болни приемали стандартните лекарства/.

В това двойно сляпо, плацебо-контролирано, рандомизирано изследване взели участие 1708 души на възраст от 50 и повече години, наблюдението върху тях продължило средно около 5 години.

Един от съавторите на проучването отбелязва, че от приема на витамини и минерали под формата на хранителна добавки от хора, които се хранят нормално, няма полза и дори може да се окаже вредно.

В другото анализирано изследване, проведено в периода от 1997 г. до 2011 г., било проучвано влиянието на продължителния прием на мултивитамини върху познавателните функции на около 6000 мъже на възраст от 65 и повече години.

Резултатите от това двойно сляпо, плацебо-контролирано и рандомизирано изследване били аналогични на предходното – приемът на хранителни добавки не оказал какъвто и да било полезен ефект на състоянието на конгнитивните функции на хората, взели участие в изследването.

В третото мащабно изследване, анализирано от учените, била проучена възможността за профилактика на онкологични и сърдечно-съдови заболявания с помощта на витамини и минерали. В него взели участие общо над 27 500 души, наблюдението върху които било проведено от януари 2005 до януари 2013 г.

Получените в резултат на обемния анализ данни били оскъдни и разнородни и те не предоставили на учените от института по здравеопазване към университета „Джонс Хопкинс“ достатъчно доказателства, за да препоръчат прием на витамини /A,С, D,E/ и на минерални добавки, например селен и калций или витаминно-минерални комплекси за профилактика на онкологично и сърдечно-съдови заболявания.

Американските учени отбелязват, че в съвременните условия на живот за населението в цялост и особено за тези, които живеят в региони, където изначално хората не изпитват дефицит на микроелементи, приемът на повечето витамини и минерали под формата на хранителни добавки е необосновано и те не могат да предотвратят или да повлияят на развитието на различни хронични заболявания.

„Приемът на витамини или минерали под формата на хранителни добавки от хора на зряла възраст, които се хранят нормално е безполезно и дори може да се окаже вредно.“ – отбеляза Елизео Гуелар, един от съавторите на изследването.