Фармацевтичните компании имат проблем – новите обезболяващи препарати не преминават клиничните изпитвания.

Детайлен анализ показва, че съвременните лекарства не могат да покажат своето предимство пред таблетките, които не съдържат никакво активно вещество.

Известно е, че ефектът плацебо с течение на времето започнал да се проявява по-силно в изпитванията на антидепресанти и антипсихоптични препарати.

Канадски изследователи решили да установят до колко е изразен този ефект при изпитване на обезболяващи лекарства.

За тази цел те анализирали резултати от 84 клинични изследвания, публикувани в периода от 1990 до 2013 година, в които били изпитвани препарати за лечение на невропатична болка.

В тези изпитвания пациентите сами оценявали колко силна болка изпитват.

Ефектът от лекарствата за период от 23 години оставал приблизително на едно ниво, но обезболяващият ефект от таблетките с плацебо, с които били сравнявани лекарствата, станал по-силен.

Например, през 1996-та година лекарствата за борба с болката били приблизително с 27% по-ефективни от плацебото. През 2013-та година този разрив намалял до едва 9%.

Следва да се отбележи, че този ефект се наблюдавал само в изследванията, проведени в САЩ. В Европа, Азия и на други континенти проявлението на ефекта плацебо практически не се променил с течение на времето.

Не е изненадващо, че за последните 10 години повече от 90% от новите лекарства за лечение на невропатична болка и болка, предизвикана от онкологични патологии, не успели да покажат достатъчна ефективност в клиничните изпитвания.

Но защо подобни явления се наблюдават само в САЩ? Едно от възможните обяснения е директната реклама на лекарства, насочена към пациентите, този метод за популяризиране е разрешен само в САЩ и Нова Зеландия.

Възможно е благодарение на тази реклама лекарите да очакват по-голям ефект от лекарствата, което води и до по-изразен ефект плацебо. Но резултатите на канадските учени говорят за друго.

Техните данни показват, че колкото по-мащабни и продължителни са клиничните изпитвания, толкова по-ярко е изразен ефектът плацебо, посочва авторът ръководещ изследването, ръководител на лабораторията по генетиката на болката в Университета на Монреал, Канада.

Големите, продължителните и скъпите американски изследвания изглеждат по-внушително и ефектно от гледна точка на участващите в тях пациенти, което може косвено да повишава очакванията на тези участници относно ефекта на лекарствата.

Резултатите, получени от канадски учени, поставят под съмнение основният принцип на плацебо-контролираните проучвания, който се състои в това, че ефективността на лекарството може да се оцени с помощта на сравненията му с плацебо ефекта /празни таблетки, които не съдържат активно вещество/.

Но канадските учени установили, че въпреки ефектът плацебо през изминалите години е станал по-силен, ефективността на лекарства не е нараснала.

Получава се, че плацебо ефектът и действието на лекарствата невинаги могат да бъдат сравнявани.

Изследователите смятат, че това отчасти е обяснимо и с това, че тези ефекти действат чрез едни и същи механизми – в частност, способстват за освобождаване на ендорфини, които играят роля на естествени обезболяващи, в мозъка.

Ако това е така, то е възможно чрез усилване на ефекта плацебо да се маскира истинското действие на лекарствата.

Много експерти смятат, че лекарствата, които не успяват да преминат през клиничните изпитвания, всъщност работят, просто тестовете не са способни да демонстрират това нагледно.

Канадските учени смятат, че е необходимо по-подробно изучаване на факторите, усилващи обезболяващи ефектът плацебо в американските изследвания, възможно е някои от тях да могат да се използват за лечение на пациенти.