Ново изследване, проведено под ръководството на специалисти на Центъра по контрол и превенция на заболяванията (CDC) показва, че през 2011 г. във САЩ бактерията Clostridium difficile е предизвикала 500 хиляди случаи на заболяване и повече от 15 хиляди смъртни случая.

Авторите на изследването публикували, получените от тях резултати в New England Journal of Medicine.

Те смятат, че това проучване подчертава важността на грамотното назначаване на антибиотици само по строги показания и строго съблюдаване на противоепидемичния режим в лечебните заведения, тъй като именно тези 2 фактора играят решаващо значение при решаването на проблема с инфекциите, предизвикани от Cl. Difficile.

Бактерията Cl. Difficile предизвиква колит – възпаление на дебелото черво. Заразяването с този микроорганизъм е възможно след съприкосновение с повърхности или предмети, замърсени с фекалии, в които се съдържат.

Симптомите на инфекция, предизвикана от Бактерия Cl. Difficile се състоят в треска, диария, повръщане, загуба на апетит и болки в стомаха.

Хората, които приемат антибиотици срещу други заболявания, са най-предразположени към инфектиране с Cl. Difficile, тъй като антибиотиците унищожават полезните бактерии в червата и на този фон Cl. Difficile много по-лесно се размножава – тя е нечувствителна към повечето антибактериални препарати.

И след като човек приема антибиотици условията в червата му стават изключително подходящи за възпроизводството на бактерията.

Според данните на CDC повече от половината от пациентите, които са в режим на болнично лечение, получават и антибиотикотерапия, поради това лечебните заведения са основен източник за предаване на Cl. Difficile.

Нещо повече, предишни изследвания показаха, че около 30-50% от антибиотиците, назначавани в болниците и лечебните заведения, се прилагат, без никакви показания или неправилно, което увеличава риска, както за самите пациенти, така и за тези, които влизат в контакт с тях след изписването от лечебното заведение.

Особено сериозен е този проблем в закритите учреждения, такива като старческите домове.

Целта на това изследване било да се оцени бремето на Cl. Difficile в САЩ.

Водещият автор на изследването Dr. Fernanda C. Lessa, медицински епидемиолог в CDC и екип учени пристъпили към откриването на случаи на Cl. Difficile в 10 географски района в САЩ през 2011 г.

Основавайки се на своите резултати, учените твърдят, че през 2011 година в САЩ около 453 хиляди души били инфектирани с Cl. Difficile. А били регистрирани 29 300 смъртни случая 30 дни след поставянето на диагнозата за инфекция с тази бактерия. От тези смъртни случаи по оценки на учените около 15 хиляди били свързани с Cl. Difficile.

Изследването показало, че хората на възраст над 65 години са особено уязвими към заразяване с с Cl. Difficile. Приблизително всеки 3 случай на заболяване, причинено от тази бактерия е бил регистриран при хора от тази възрастова група.

И те всъщност са основните разпространители на инфекцията. Освен това, около 80% от смъртните случаи, дължащи се на инфекция, предизвикана от Cl. Difficile били при пациенти на възраст на 65 и повече години.

Авторите на изследването отбелязват, че жените са били по-уязвими на инфекции с Cl. Difficile.

Приблизително около 2/3 от случаите на инфекции с тази бактерия са били свързани с престой в медицински учреждения, съгласно получените данни в резултат на проведеното изследване. А от тях почти ¼ се случили по време на хоспитализация и също толкова се случили в домовете на хора в напреднала възраст.