Шведските учени са установили, че високото потребление на мляко, е възможно да се асоциира с по-високо ниво на смъртност и риск от костни фрактури и с по-висок риск от настъпване на смърт при мъжете. Тези данни бяха публикувани наскоро в списание BMJ.

В научния преглед били включени резултатите, получени от 2 големи Шведски проучвания – едно от тях включвало 61 433 жени на възраст от 39 до 74 години, а във второто 45 339 мъже на възраст от 45 до 79 години.

С помощта на въпросници, оценяващи честотата на потребление на едни или други хранителни продукти, изследователите получили информация за най-често употребявани храни и напитки от участниците.

Анализът на взелите участие бил извършен за периода от тяхното включване в проучването /от 1987 до 1990 за жените и от януари 1998 за мъжете/ до декември 2010 година. През периода на наблюдение, медианата на който била 22 години за жените и 13 години за мъжете, починали 15 541 жени и 10 112 мъже. Съответно 17 252 жени и 5379 мъже получили фрактури.

Изследователите установили, че жените, които изпивали 3 или повече чаши мляко /680 грама/ били с 3 пъти по-висок риск от смърт в сравнение с жените, които изпивали по-малко от 1 чаша мляко в денонощие.

Освен това жените, които пиели повече мляко имали също висок риск от костни фрактури от всякакъв тип и в частност фрактури на бедрата. Въпреки че изследователите установили значително по-висок риск и при мъжете, които приемали 3 и повече чаши мляко в денонощие, в сравнение с изпиващите по-малко от 1 чаша, при тях за разлика от жените не се отбелязвал повишен риск от костни фрактури.

При определянето на размера на риска било отчетено и значителния брой съпътстващи фактори като възраст, тютюнопушене, индекс на телесната маса, ръст, образователен ценз, допълнителен прием на калций и витамин D, някога провеждано лечение с глюкокортикоиди, физическа активност и други съпътстващи заболявания.

При проведен анализ на чувствителността са отчетени и други нутриенти, които се асоциират с остеопороза или с повишен риск от костни фрактури, установена е дори по-силна взаимовръзка между високото потребление на мляко и настъпването на смърт.

Също така била открита асоциация между употребата на голямо количество мляко и оксидативния стрес и възпалението.

За разлика от прясното мляко, взаимовръзка между подобни неблагоприятно последствия и потреблението на ферментирали млечни храни, такива като сирена и кисело мляко, не била открита.

В настоящото изследване не е направена разлика между млякото с различно съдържание на мазнини – например между пълномаслено и обезмаслено, тъй като потреблението на всички видове млека били анализирани като една категория.

Според изследователите, възможното обяснение на различните резултати при употребата на различни видове млечни продукти е нееднаквото съдържание в тях на D-галактоза, която присъства в неферментиралото мляко в значително по-голямо количество, отколкото в другите храни, такива като сиренето, кашкавалът и млечнокиселите храни.

От проведените върху животни изследвания беше установена взаимовръзка между D-галактозата и преждевременното стареене.

Авторите на изследването смятат, че техните констатации могат предизвикат съмнения за това до колко са правилни препоръките за потребление на големи количества мляко, за да се предотвратят костни фрактури в резултат на прогесирането на остеопорозата.

Независимо от това тези резултати трябва да се интерпретират с повишено внимание, тъй като са получени в рамките на наблюдателно проучване.