На годишния конгрес на Американската асоциация на анестезиолозите, който се проведе в края на октомври, бяха представени резултати от обзора на литературата, който поставя под съмнение господстващата през последните 70 години официална гледна точка на медицината за прием на твърда храна по време на раждане.

И принципно на всички родилки с нисък риск от задушаване, може да се разреши да се ядат. И според един от участващите в конгреса анестезиолози обяви, че представените доказателства са достатъчни за изменение на действащите към настоящия момент клинични рекомендации.

Политиката за забраняване на яденето на каквато и да е храна по време на раждане води своето начало от изследване, проведено през 1946-та година от д-р Къртис Менделсон.

Той установил, че при жените по време на упойка при раждане с плашеща честота се наблюдава аспирация от стомашното съдържимо и препоръчал глад като профилактика срещу това явление.

Това негово виждане се утвърдило. Въпреки това оттогава значително се увеличава честотата на използване на местна упойка по време на раждане, а също и специални процедури, насочени към намаляване на риска от аспирация в случай на пълна упойка.

Към настоящия момент в САЩ се практикуват различни практики що се отнася до допускането приема на храна от родилките – в някои лечебни заведения се прилага забрана за перорален прием на каквото и да било, в други на жените се разрешава прием на прозрачни течности, а в трети е разрешен и приемът на твърда храна.

Действащите към настоящия момент препоръки, обновени за последно през 2007-ма година, предполагат прием от жените на прозрачни течности за утоляване на жаждата и допълнителни индивидуални ограничения за родилките, при които вероятно ще се наложи пълна упойка или при които има налични фактори, обуславящи затруднения при поддържане на проходимостта на дихателните пътища.

До настоящия момент не се предполагаше промяна на тези рекомендации, и в планираното сега обновяване на документа тези ограничения са оставени в сила.

Въпреки това според анестезиолози тези ограничения не могат да бъдат обосновани с помощта на наличната информация.

Изследователска група, начело с д-р Батиста, взел участие в тазгодишния конгрес на анестезиолозите, анализирала редица медицински бази данни и открили 385 изследвания, в които участвали бременни жени в самия край на бременност, чието раждане трябвало да се осъществи в лечебно заведение под лекарско наблюдение.

И установили, че честотата на аспирациите в периода от 1979 до 1990-та година е общо 0.667 на милион родили жени, и че от 2003 до 2008-ма година пълна упойка била приложена само с 13% от случаите на цезарово сечение.

В едно изследване, обхванало 746 такива оперативни интервенции, 22% от пациентките приемали по време на раждането твърда храна без каквито и да е последствия от гледна точка на усложненията или смъртността.

Към рисковите фактори за евентуалното проникване на стомашното съдържимо в дихателните пътища се отнасят затлъстяване, състояния като прееклампсия и еклампсия, но най-значим фактор се оказва неуспешната интубация, която била регистрирана в един случай.

Изследователите свързват ниската честота на задушаване с увеличаващата се честота на използване на невроаксиални упойки, по-добрата подготовка на анестезиолозите и използването на ларингеални маски при трудна интубация.

Те също отбелязват и използването на специални протоколи за идентификация на жените с максимален риск от задушаване.