На брифинга след спешната среща при премиера на здравния министър и на членове на оперативния щаб стана ясно, че предстои да бъде издадена нова заповед, с която да се върнат задължителните маски и някои други ограничения, които да възпрат формирането на нови огнища на COVID-19 в страната.

Без задължителни маски в ресторанти и питейни заведения

Обявеното преди обяд връщане на маските в заведения и ресторанти обаче беше отменено с публикуването на заповедта вечерта, въпреки очакванията да се появи по-рано на сайта на здравно министерство, това стана броени часове преди новите мерки да влязат в сила.

Новата заповед като цяло възпроизвежда отменената, с тази разлика че са добавени точки, с които се задължават всички граждани да носят маски на закрити обществени места, но с 2 изключения – това са ресторантите, заведенията за хранене и питейните заведения.

По този повод следва да си припомним критиките, които отправи премиера към здравния министър на първото заседание на живо на Министерския съвет за недомислиците, които се съдържат в някои от заповедите.

Например, как в ресторантите маските да са задължителни или пък в заведенията за хранене, след като в тези обекти се яде и пие.

Не е възможно да се яде и пие с маска и естествено заповедта е коригирана, за да не се стига отново до критика от страна на премиера.

Заповедта в сила до 30 юни, ще бъде ли удължено действието ѝ

Приетата нова заповед, с която се затягат леко мерките е в сила до 30-ти юни, но предвид предстоящото решение за ново удължаване на извънредната епидемична обстановка почти е сигурно, че ще бъде приета още една, която да възпроизвежда настоящата.

Т.1 на приетия от здравния министър документ е почти изцяло идентична с тази на отменената заповед. В т.2 също режимът не се променя – Не повече от 50% от капацитета от посетители на залите и на стадионите на открито и закрито при провеждане на спортни мероприятия и на различни състезания.

Със заповедта се предоставят правомощия на останалите министри в съответната сфера да приемат указания, които да уреждат точно начина, по който да се спазва това изискване за капацитета, по-специално това са министрите на младежта и спорта, на културата, както и на туризма. Указанията следва да се приемат и да се прилагат, след като предварително са съгласувани със здравния министър.

Кметовете на общини също могат да издават актове, с които да уреждат начинът на приложение на новите противоепидемични мерки на територията на съответната община.

Дискотеки и нощни заведения работят, но при 50% капацитет

Не се поставя изискване за съгласуване на съответните документи с експерти от съответните РЗИ, ако общината не разполага със здравни експерти на щат.

Заповедта не забранява провеждането на балове, както и дейността на нощни заведения, дискотеки, но при условие че се спазва изискването за 50% капацитет.

В т.6 на новия акт на здравния министър е и най-съществената негова част – за задължителните маски, като освен тях се допускат и шалове, както и всички други средства, които покриват устата. Например, човек може да си повдигне тениската при влизане на закрито обществено място и това изпълнява ролята на средство, което да покрива носа и устата и съответно не следва да му бъде отказван достъп.

Защо изключенията за носене на маска трябва да се допълнят

Изключението, при което не е задължително да се носят средства, които покриват устата, следва да се допълни и за хора, които страдат от хронични белодробни или сърдечни заболявания, които трудно дишат, както и тези с наднормено тегло.

При високи температури, дори и за здрав човек е изпитание да носи маска, а какво остава за такъв, който страда от хронично заболяване, чиито симптоми е затрудненото дишане и лесно задъхване.

Остава забраната за свиждания в болниците, както и в институциите, в които се предоставят социални услуги, която е в сила още от началото на март. Оттогава всички заповеди, които се приемат от здравния министър я подновяват.

В т. VIII, последната настоящата заповед се съдържа и задължение за областни управители, кметове, както и на останалите държавни органи да оказват както съдействие, така и да осъществяват контрол по спазването на мерките, които са определени в настоящия акт на здравния министър.