От американските центрове за контрол и профилактика на заболяванията твърдят, че тестовете за антитела не трябва да се използват за вземане на сериозни решения.

Масовото тестване за антитела срещу коронавирус може да доведе до огромно количество неточни резултати, предупреждават от Американските центрове за контрол и профилактика на заболяванията. Новото ръководство е пуснато на техния официалния сайт.

Защо тестовете за антитела показват неточни резултати

Антителата са сложни белтъци, които организмът на човек образува за борба с различни патогени, сред които и вируси. Тяхното присъствие в кръвта показва, че организмът се сблъсква с инфекция, и имунитетът реагира на нея. Днес не е известно дава ли наличието на антитела защита от заразяване с COVID-19.

От CDC отбелязват, че при някои хора, заразени с COVID-19, антитела в кръвта се появяват още в първата седмица на заболяването.

Оттам обаче твърдят, че точността на тестовете не позволява да се разчита на техните резултати. Политиката в здравеопазването трябва да се основава на други, по-сериозни данни.

Резултатите от серологичните тестове не трябва да се използват, за да се разделят хората на групи, когато са на едно място, като училища, общежития, поправителни домове, се посочва още в документите на CDC.

CDC: не разчитайте на тестовете за антитела, грешни са

Също се отбелязва, че наличието на антитела не може да се използва за вземане на решения.

Според ръководството, тестовете трябва да се провеждат с използване на най-точните от достъпните системи, като един човек трябва да мине тестовете 2 пъти.

В CDC смятат, че сега броят на грешните положителни резултати при тестване за антитела трябва да е повече, отколкото на грешно отрицателните. Това е така, защото все още антитела имат малко от хората.

Според разчетите на американските центрове, ако болестта е прекарана от 5% от тези, които са тествани, то дори при чувствителност на тестовете 90% и специфичност 95%, половината от резултатите ще се окажат неверни.

Антитела ще имат само половината от хората, които показват положителен резултат. Колкото по-висока е неговата чувствителност, толкова по-малко са грешните положителни резултати.

Грешните положителни тестове могат да доведат до появата у хората на фалшиво чувство за безопасност, смятат авторите на документа.