Екипи от Българската агенция по безопасност на храните /БАХБ/ са установили наличие на опасната бактерия Листерия във взета проба от кашкавал, както и несъответствие на състава на сиренето между това, което е посочено на етикета и дадената за изследване в лабораторията проба.

Опасната бактерия Листерия може да предизвика заболяване при човек

Пробите са от търговската мрежа в София, като не се посочва, поради каква причина те са взети, дали е подаден сигнал от граждани или е получена нотификация чрез европейската система за опасни стоки.

Опасната Листерия е установена в кашкавал от марка, която традиционно се предлага в търговската мрежа, посочва се и фирмата производител, която е българско млекопреработвателно предприятие.

Установено е веднага колко точно е количеството, което е произведено от тази партида, касае се за близо 600 кг. или над половин тон кашкавал.

От справка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се установява, че дружеството, което е производител на опасния кашкавал е вписано през 2010 г., но е с капитал от скромните 10 лв.

Санкциите, предвидени в Закона за храните са до 6000 лв.

Съставени са актове по Закона за храните, като се очаква изпълнителният директор на Агенцията по храните да издаде наказателно постановление, чийто максимален размер, предвиден в Закона е 6000 лв.

От пробата сирене се установява, че съдържанието на мазнини е няколко пъти по-ниско от това, което трябва да е по стандарт.

От Агенцията по храните съобщават, че в рамките на правомощията, предвидени в Закона за храните, са взети необходимите мерки. Партидите са изтеглени от пазара и е наложена забрана за тяхната продажба.

В мандрата, предполага се, че е някъде в Сливенско, откъдето е получен кашкавалът с опасната бактерия, е извършена основна дезинфекция.

Листерията е изключително опасна за здравето на човека на бактерия и може да предизвиква заболяването листериоза, при което се налага и хоспитализация.

Уязвими са малки деца, възрастни, които са с по няколко хронични заболявания, лечението е с антибиотици. Условия за развитие на тази бактерия се създават при неправилна дезинфекция на хладилните помещения, както и неподдържане на достатъчно подходящи температурни условия.