В съобщение от Агенцията по храните /БАХБ/ предупреждават за опасна хранителна добавка за отслабване.

Хранителната добавка е със забранено и опасно вещество

Съдържа веществото сибутрамин като активна съставка, за което действа забрана за влагане в хранителни добавки и представлява сериозна опасност за здравето на потребителите.

Към момента Агенцията по храните не разполага с информация хранителната добавка да е налична в мрежата от аптеки или дрогерии у нас.

Предупреждение се отправя, тъй като добавката се разпространява почти нелегално чрез различни платформи за електронна търговия, онлайн магазини, както и чрез различни социални платформи, основно чуждестранни.

Възможно е добавката да бъде закупена от тях и доставена у нас чрез куриер от други държави, затова и всички граждани трябва да са особено внимателни при пазаруване от чуждестранни онлайн магазини или различни сайтове, особено когато се касае за добавка.

Препоръката на експертите от Агенцията по храните е при закупуване на добавка с подобно наименование да се прегледа какво е съдържанието.

Най-добре е изобщо да не се поръчват такива добавки от чуждестранни сайтове, тъй като няма как да сме сигурни какво е съдържанието. Възможно е да пише на етикета едни съставки, а всъщност да съдържа други.

Как може да се сигнализира при съмнение за опасен продукт

От Агенцията по храните допълват, че при възникване на съмнение, че даден продукт съдържа опасни вещества или само едно такова може да се сигнализира чрез интернет страницата на БАХБ или да се подаде сигнал по телефона, който обаче е платен, не е безплатен за гражданите.

По тази линия Агенцията по храните търпи сериозна критика – защо са сложили телефон, който започва с 0700, сякаш са частна компания, която се опитва да оптимизира разходите си.

С този платен телефон, който не се покрива от нито един от плановете с безплатни минути на всички мобилни оператори, всъщност от БАХБ ограничават гражданите да подават сигнали при възникнало подозрение за опасен продукт.

БАХБ разходва бюджетни средства, тъй като е част от структурата на Министерството на земеделието, храните и горите, в Устройствения правилник на Агенцията е посочено, че е второстепенен разпоредител с бюджетен кредит.

Съобщението на БАХБ завършва с информация, че експертите на агенцията следят дали хранителната добавка няма да се появи у нас.