Буквално часове преди да изтече действието на заповедите, с които се налагат редица ограничения във връзка с обявената в страната извънредна епидемична обстановка, здравно министерство публикуваха новите, които са със срок на действие до 15 юли.

Новите заповеди до 15 юли без маски във фитнеса и дистация от 1,5 м. 

Новите актове на здравния министър по своята същност почти не се различават от тези, които действаха до полунощ, с тази разлика че заповедта, която урежда въпроса с противоепидемичните мерки при влизане в страната, е с приложения на различни езици, сред тях чешки, румънски, утвърден е дори и турски вариант и унифициран на английски.

Тези приложения към заповедта са всъщност декларации, които ще се предоставят за попълване на всички влизащи в страната, дори и да са български граждани. Чрез декларациите влизащите у нас се задължават да спазват противоепидемичните мерки, които са въведени.

Втората заповед урежда условията за задължителна изолация, поставяне под карантина, както и обявяването на заболял за излекуван.

Неразделна част от заповедта са 6 приложения, като първото тях е за поставяне на заразен в режим на задължителна изолация, за нарушаването на която се търси наказателна отговорност.

Неразделно от приложението е и документ, чрез който се удостоверява връчване на лицето на съответното предписание за поставяне в режим на задължителна изолация.

Какви са указанията на здравния министър при домашна изолация

Второто приложение представлява бланка за предписание за изолация на заразен в домашни условия, прилага се, когато симптоматиката и лека и не са налице придружаващи заболявания като диабет, например.

В предписанието задължително се посочва адрес, на който заразеният се поставя на задължителна домашна изолация.

В предписанието се съдържат и задължителни указания, които възпрепятстват евентуалното заразяване на останалите членове на домакинството.

При домашна изолация заразеният трябва да носи през повечето време маска, желателно е да в отделна стая, постоянно да се провежда дезинфекция на общите помещения като баня и тоалетна. Да се избягва използването на общи кърпи.

При невъзможност за носене на маски при кихане и кашляне заразеният е силно препоръчително да си слага кърпа или салфетка на устата, така че да не се разпръскват секретите из помещението.

В предписанието приложение към заповедта се съдържа дори и указание за изхвърляне на маски и други средства за еднократна употреба в отделен затворен полиетиленов плик.

В дома, в който има заразен, не следва да се канят гости или да се допускат други посетителите.

Идеалният вариант е поставеният на задължителна домашна изолация да я прекара в друго жилище, ако разполага той или семейството му, разбира се, това в случай, ако прекарва инфекцията леко и не са налице усложнения.

Само едно лице без заболявания да се грижи за болен с COVID-19

При необходимост от полагане на грижи за болния в домашни условия, съгласно указанията към заповедта, трябва да са от само едно лице, което не страда от хронични заболявания.

В приложение 4 на заповедта се съдържат указания относно определянето на това кои лица са контактни на потвърден положителен с коронавирус, като това са тези, с които живее в едно домакинство и онези, с които е осъществени директен физически контакт.

Третата заповед, с която се определят противоепидемичните мерки на територията на страната до 15 юли, почти изцяло възпроизвежда съдържанието на предходната, с изключение на I т.3, където вместо 1000 се допускат 3000 души в сектор, но при разстояние от 1,5 метра.

Задължителна дистанция от 1,5 м. на открити обществени места

Продължава се действието на абсолютната забрана за свиждания в болниците, както и в институциите, в които се предоставят социални услуги.

4-тата заповед е за задълженията на работодателите по отношение на недопускането на разпространението на коронавирусната инфекция, както и при какви симптоми да не допускат работници до работните помещения.

Уредени са и задълженията на собствениците на търговски обекти, както и всички лица, явяващи се управители на обекти с предназначение за спазване на дистанция между посетителите, както и за осигуряване на средство за дезинфекция на входа на съответния обект.

В I, т.4 на тази заповед се съдържа и изискването за задължителни маски на закрити обществени места, които са изброени подробно, включително църкви и манастири.

Допълнено е и още едно изключение – с маска не е задължително във фитнеса, освен предходното – за питейните заведения.

За откритите обществени места се въвежда задължителна дистанция за лица, които не са от едно семейство, от не по-малко от 1,5 метра.