Американски учени от Институт по имунология смятат, че антителата към сезонните коронавируси могат да ни предпазят от вируса от Ухан.

Сезонните коронавируси изграждат имунитет и срещу COVID-19

При контакт на имунната система с новия вирус се образуват антитела с белтъци-антигени, разположени на повърхността на вирусните частици.

Основно, вниманието на учените днес е насочено към S-гликопротеин на коронавируса SARS-CoV-2, образуващ шипове, с помощта на които вирусът се прикрепя към рецепторите ACE2 и прониква в клетката.

Но на повърхността на вирусната частица са разположени и други белтъци. Към тях също могат да се образуват антитела.

В ограничено по мащаб изследване взели участие 40 души – 20 здрави и 20, преболедували от COVID-19. Кръвните проби при здравите участници в експеримента били взети още през 2015-18 г., когато за новия коронавирус още никой не беше чувал.

Учените се интересували от Т-лимфоцитите, отговарящи за формирането на Т-клетъчен имунен отговор. Тяхната разновидност, Т-хелпъри, необходими, за да се активират В-лимфоцитите, образуващи антитела.

Оказва се, че половината от хората, които никога не са сблъсквали със SARS-CoV-2, имали Т-лимфоцити, които въздействат и на новия коронавирус.

Гарантира ли сезонният коронавирус, имунитет срещу COVID-19

Имунните клетки на тези здрави хора разпознават не само S-гликопротеина на коронавируса, но и някои други негови белтъци.

Степента на това разпознаване, реактивността Т-лимфоцитите при тези, които са преболедували от COVID-19 и при тези, които не са се сблъсквали с тях, е била различна.

При оздравелите от уханския коронавирус реактивността на Т-лимфоцитите срещу S-гликопротеина била много изразена, но срещу другите белтъци на вируса била доста слаба.

При тези, чиито кръвни проби били взети 2 години преди началото на епидемията, по-слабо изразена била реактивността към гликопротеина S и към M белтъка, за сметка на това се установява реактивността към неструктурните nsp-белтъци, каквито има и при обикновените сезонни коронавируси.

Да напомним, че делът на острите вирусни инфекции предизвикани от тези коронавируси според различни оценки достига до 14-20%, при обикновена предпандемична сезонна епидемия.

Учените предполагат съществуване на т.нар. кръстосана реактивност на SARS-CoV-2 със сезонните коронавируси, която се развива на ниво T-клетъчен имунитет.

Ако тази хипотеза се окаже вярна, това ще позволи да се обясни защо немалък брой хора прекарват инфекцията безсимптомно, включително и вътре в семейството, когато боледува един човек, а останалите – НЕ.

В определена степен това позволява да се обясни и изключително редките случаи на заболяването сред децата, най-често възрастните боледуват от разнообразни остри вирусни инфекции, така че техният имунитет може да е още доста пресен.

Учените също предупреждават, че изложената от тях хипотеза трябва да бъде потвърдена в изследвания с участие на по-голям брой хора,  а изучаването на Т-клетъчния имунитет се съпровожда с редица трудности.

Улавят ли антителата срещу сезонните коронавируси бързите тестове

Не е известно обаче дали този тип антитела се улавят от бързите тестове, тъй като според наличните към момента данни те не показват, че е налице такава по-масова имунизация.

Антитела са откриват при 5-8% от близо 3000 бързи теста, които са направени у нас.

Предстои да излязат резултатите от първото проучване, което вече се провежда в Пловдив по метода ELISA, като въз основа на него вече ще могат да се правят официални заключения.

У нас някои лекари също излязоха с позиция, че немалка част от хората са преболедували от коронавирус още през януари, но доколко този имунитет е ефективен срещу пандемичния вирус, могат да се правят само предположения и догадки.

Всеобщо известно е, че по-голямата част от информацията за новия коронавирус, която приемаме за факт подложи на актуализиране почти непрекъснато.

Голям контингент от учени са ангажирани с проучването на свойствата на коронавируса, както и реакцията на организма и имунната система при опит за проникване в тялото.

Преди да се появят обобщени и категорични данни, ще се появяват много противоречиви такива, но може би има резон, че сезонните коронавируси могат все пак да ни осигуряват известен имунитет, но доколко предотвратява усложнения, не може да се знае със сигурност.