Около 15% от всички съпружески двойки срещат проблеми при създаването на дете, при това в половината от тези случи това се дължи на отклонения при мъжете.

По-рано беше доказано, че при проспективно наблюдение на мъже, страдащи от безплодие в следващите години след откриването на това състояние се установявало повишено ниво на обща смъртност и на такава, произтичаща от наличие на сърдечно-съдови заболявания.

Това показва, че репродуктивните проблеми могат да служат като предупреждаващ сигнал за влошено здравословно състояние на мъжете като цяло.

През декември 2014 година в списание Fertility and Sterility бяха публикувани онлайн резултатите от проведеното с подкрепата на Американската общност по репродуктивна медицина, в които беше показана взаимовръзката между влошеното качество на спермата при мъжете и различните медицински състояние при вече доста млади представители на силния пол.

В посоченото по-горе проучване била анализирана връзката между качеството на спермата и здравословното състояние в кохортно изследване, включващо 9387 мъже на средна възраст от 38 години, които били подложени на изследвания поради безплодие за периода от 1994 до 2011 година.

При 44% от участниците в тази кохорта по време на изследванията за безплодие се поставяла най-малко една медицинска диагноза, която не е била свързана с невъзможността им създадат дете.

При използването на индекса за коморбидност на Чарлсън /тоест това са съпътстващи безплодието медицински състояния, но и същевременно си взаимодействат с него/ се оказало, че мъжете, които имали най-високи стойности на този индекс имали най-ниските показатели за обема на спермата, концентрацията на сперматозоидите, тяхната подвижност, за общия брой на половите клетки, а морфологичната им оценка също била най-лоша.

Множеството отклонения от статистическата норма на различните показатели на сперма се свързват и то с голяма степен на сигурност с вероятността от наличие на съществен медицински проблем.

Честотата на патологични изменения била значително по-висока при мъжете с ендокринни, сърдечно-съдови, пикочо-полови и кожни заболявания в сравнение с участниците без тези състояния.

Повишена честота на отклонения по отношение на различните показатели на спермата била свързана с артериалната хипертония, заболявания на периферните съдове и с мозъчно-съдовата болест, а също и с неисхемичните сърдечни заболявания.

Едно от възможните обяснения за установената взаимовръзка може да бъде следния факт. В процеса на възпроизводство участват пряко приблизително около 15% от всички човешки гени и повечето от тях също имат съществено значение при функционирането на други телесни системи.

Същевременно откриването на други специфични фактори, които влияят на сперматогенезата при мъжете, прави възможно по-качественото консултиране на пациентите и то въз основа само на анализ на еякулат.

Например, значителен практически интерес може да представлява установената асоциация с артериалната хипертония, като има се предвид широкото разпространение на това състояние.

Авторите на изследването считат, че посещението в клиника по семейно планиране и репродукция може да бъде отличен повод за диагностика на редица важни медицински проблеми, а тяхното лечение на свой ред може да спомогне за разрешаването на проблема с безплодието.

Например започването на лечението на хипертонията и сърдечно-съдовите заболявания, които са свързани с лошото качеството на семенната течност, би довело след около 2 месеца до подобряване на мъжките оплодителни способности. Но следва да се отбележи, че някои от приложимите при сърдечно-съдови заболявания терапия биха могли да доведат до влошаване на качеството на спермата.