Различните заболявания на ушите, носа и на гърлото са толкова много, че голяма част от тях не са известни.

За една от тях отосклерозата – лекарите често говорят, като си спомнят за великия композитор Бетовен. Изучавайки данните за неговата болест, които са стигнали до нас, съвременните отоларинголози казват, че с голяма степен на вероятност композиторът е страдал именно от отосклероза.

Днес от него страдат около 5% от тези, които страдат от заболяванията на ушите, носа и гърлото. Що за патология е това и какво представлява?

В средното ухо е свръзката чукче-наковалня-стреме. Те предават звуковият сигнал от тъпанчето към вътрешното ухо. И когато възникне ситуация, че там всичко е сковано и сякаш е заседнало, то тези малки стави стават много бавно подвижни, и дори съвсем неподвижни. В такава ситуация звукът не може да се предаде навътре, така се развива отосклероза.

В по-голяма степен на тази патология са предразположени жените и то в доста млада възраст, като не се изключва развитие и от двете страни.

Защо се развива болест на Бетовен

Съществува наследствена предразположеност към това. Ако има един член на семейството, това означава, че може да има и друг. Но следва да се помни, че това е неинфекциозно заболяване, а автоимунно заболяване, и от един човек на друг не се предава.

Точните причини за развитие на патологията не са напълно установени. Има различни хипотези, сред които освен наследствен фактор, се разграничава възпалителен процес и инфекция, която въздейства на ухото, тоест по-скоро се касае за следствие на инфекциозни процес при човека.

Как се разпознава

Клиничната картина е сравнително определена. Така могат да се появят и следните симптоми:

  • Шум в ушите;
  • Отслабване на слуха;

Възможно е да възникне ситуация, когато човек с такава патология е по-добре разпознава, отнасяща до него тема на разговор в шумно помещение, отколкото на тишина. Възможно е да възникнат проблеми с разбирането.

Основни симптоми все пак са шум в ушите с различна локализация. С отслабването на слуха нивото на шума в ушите се увеличава. Така започва и социална дезориентация на човека. И това е основният негатив от ситуацията.

Съответно при влошаване на ситуацията, не трябва да се отлага търсенето на медицинска помощ. Това ще позволи по-бързо да се проведе лечение и да се върне нормалния слух.

Етапи на развитие на заболяването

Няколко са етапите на развитие на заболяването. Разграничават се следните:

  • Начален;
  • Фаза на активно проявление на симптомите;
  • Терминален.

Разграничаването им е практически невъзможно. Например, отосклерозата може дълго време да остане в начален етап, терминален може и да не настъпи. В началния етап присъства шум в ушите, който може да доведе до незначително намаляване на слуха. Този период може да е с продължителност около 3 години. Изразените симптоми често се развиват бавно, като може да се наблюдава пристъпообразно влошаване на ситуацията.

За терминален период се говори, когато е налице силно оглушаване.

С какво може да се сбърка

Отосклерозата се бърка с кондуктивното оглушаване. Това е понижаване на слуха заради страданието на слуховия нерв, когато се нарушава механизмът на звуковото възприятие. Косместите клетки на вътрешното ухо загиват, човек не е в състояние да различава звуци.

Това се случва на фона на вътрешното ухо и на главния мозък, но това не е отосклероза. Точна диагноза лекарят може да постави при преглед.

Какво е лечението на отосклероза

Лечението е единствено хирургично. Ако човек не се реши на операция, то тогава трябва да носи слухов апарат, който компенсира ситуацията с отслабването на слуха. При оперативна интервенция се постига възстановяване на слуха на по-добро ниво.

За операцията на ухото е необходима задължителна консултация с лекар, и още повече с отоларинголог, който точно знае какво и как трябва да се направи.

Резултатите са доста по-добър слух и нормална социализация. За да се лекува правилно отслабването на слуха, то следва да сме наясно на какво точно се дълги, тъй като различните видове оглушаване изискват съответни терапевтични мероприятия.