Експериментите показват, че гражданите на различните държави по много различен начин се държат в ситуации, когато имат възможност да излъжат.

Нивото на честността сред гражданите на различните държави значително се различава в различните страни, но много слабо зависи от икономическото благосъстояние на обществото.

До това заключение достигнали изследователите от университета на Източна Англия /Великобритания/.

В изследването взели участие повече от 1500 души от 15 държави по света, различаващи се по ниво на развитие и на социално доверие, сред които Бразилия, Китай, Гърция, Япония, Русия, САЩ, Дания и др.

Честността на участниците учените оценявали въз основа на данните, получени в рамките на онлайн проучване, и от резултатите от 2 онлайн експеримента.

Първият от тях се състоял в следното – на участниците било предложено да хвърлят монета и да съобщят какво се е паднало – ези или тура.

Предварително на хората било съобщено, че монетата падне на ези, те получават малка парична награда. Ако количеството на ези-тата на отделна държава надвишавала 50%, то участниците от тази страна се смятали за лъжци.

Вторият експеримент бил проведен във вид на музикална викторина. За правилните отговори на участниците също било обещано парично възнаграждение.

Те били помолени в никакъв случай да не търсят отговори в Интернет, и преди да преминат към следващия въпрос да поставят отметка, потвърждаваща, че отговорът, който са дали е бил намерен в „тяхната глава“.

Отделно от това 3 въпроса били толкова трудни, че вероятността за даване на верен отговор без помощта на Интернет, била много малка. Ако участниците отговорели вярно на един от тези въпроси, те се смятали за лъжци.

Нечестното поведение се срещало сред гражданите на всички държави, но неговата честота значително варирала от държава до държава.

Така съгласно заключенията от първия експеримент си позволили да излъжат 3.4% от британците и 70% от китайците. На последно място се оказали също гражданите на Япония, Южна Корея и Индия.

Според резултатите от втория експеримент най-честни се оказали жителите на Япония и Великобритания, а най-големи лъжци се оказали турците.

Участниците също били помолени да прогнозират колко честни ще бъдат респондентите от тяхната държава, както и на други страни.

Оказало се, че хората обикновено очакват по-нечестни да бъдат техните сънародници, отколкото чужденци.

Най-често да излъжат се очаквало жителите на Гърция, но според резултатите от първия експеримент гърците се оказали в групата на най-честните участници.

Като цяло участниците от бедните държави на света проявили доста по-ниско ниво на честност от гражданите на богатите държави.

Според един от съавторите на изследването, през последните 60 години връзката между честността на гражданите и нивото на икономическото развитие на държавата отслабва.

Когато социалните институции не са развити, честността е важен елемент, на който се крепи обществото. В развиващите се държави да бъдеш честен човек е изгодно икономически.

Но когато процесът на икономическо развитие достигне до определено ниво, културата на честността вече не е необходима за по-нататъшно развитие, пояснява съавторът на проучването.

Като допълнение следва да се отбележи, че склонността на човек да лъже се променя в зависимост от хронотипа и времето от деня като совите предпочитат да бъдат нечестни вечер, а совите сутрин – във времето от 7 до 11 часа, в това време имат най-голяма вероятност да излъжат.