Вирусът е автономна генетична структура, която има микроскопични размери.

Нейна характерна особеност е, че може да се размножава само вътреклетъчно.

Вируси засягат не само хората, но и животни и растения.

Ако говорим за общи черти, то вирусът представлява генетичен материал, заобиколен от специфична белтъчна обвивка, която се нарича капсида.

Последната спомага за защита на генетичния материал от неблагоприятно въздействие на физически, химически или други видове фактори.

Освен това взема непосредствено участие в процеса на прикрепване на вирусните частици към клетъчната мембрана с по-нататъшно проникване вътреклетъчно.

Генетичният материал, в зависимост от класа вирусна частица, може да бъде представен от ДНК или РНК.

Жизненият цикъл на вирусите се състои от няколко последователно сменящи се един друг етапи.

На първия етап вирусната частица, проникнала в организма се прикрепва към мембраната на чувствителните към нея клетки.

Прикрепването се случва за сметка на капсидата и рецепторите, намиращи се на повърхността на клетките.

Вследствие на този процес капсидата постепенно се разтваря и прониква вътре в клетките на вирусния генетичен материал.

Когато се намира вътре в клетките, вирусът започва активно да синтезира собствени белтъци и нуклеинови киселини, които след това се събират в нови вирусни частици.

Завършващ етап е разрушаване на мембраната и на клетъчната стена, след което вирусните агенти излизат навън и засягат други клетъчни структури.

В околната среда съществува голямо количество най-разнообразни вируси.

Те могат да засягат на практика всички отдели на човешкия организъм.

В тази връзка често в патологичния процес се въвлича стомашно-чревния тракт.

1. Ентеровирусна инфекция

Предизвиква се от специфични вирусни агенти, които се наричат ентеровируси и са към семейството на пикорнавирусите.

Съдържат в своя състав рибонуклеинова киселина и се разпространяват чрез болен човек или носител с помощта на фекално-орален или въздушно-капков път.

Този патологичен процес най-често избухва в затворени детски колективи.

Възрастните страдат от това заболяване няколко пъти по-рядко, поради наличието на постинфекциозен имунитет.

Ентеровирусната инфекция може да протича с увреждане на най-различни системи и органи.

Ако поговорим по-конкретно това заболяване може да засегне стомашно-чревния тракт, горните дихателни пътища, нервната и сърдечно-съдовата система.

Най-често инфекцията се характеризира с комбинирано увреждане на няколко отдела на човешкия организъм.

2. Ротавирусна инфекция

Представлява остър патологичен процес, който се предизвиква от ротавируси.

Това заболяване няколко пъти по-често се среща при деца, но може да възникне и в зряла възраст.

Генетичният материал на ротавирусите е представен от РНК.

Такива вирусни агенти са доста устойчиви на въздействието на неблагоприятните фактори на външната среда.

Заразяването се осъществява посредством контактно-битов или фекално-орален път.

Ротавирусната инфекция се съпровожда с увреждане на стомашно-чревния тракт.

Най-характерна локализация на патологичния процес е тънкото черво.

При това заболяване загиват еритроцити с реабсорбция на вода и електролити в червата впоследствие.

Лечение на вируси и способи за профилактика

Първо за лечение на чревна инфекция е необходимо да се проведат дезинтоксикационни и рехидратационни мероприятия.

Освен това за унищожаване на вирусите е показно назначаването на противовирусни и имунотропни средства.

На такива болни се препоръчват ензимни препарати, а също и симптоматични средства за облекчаване на спазмите и за сваляне на температурата.

За профилактика на това заболяване се препоръчва избягване на контакт с болни хора, а също и съблюдаване на правила за лична хигиена.