Сред коментаторите в интернет има един специфичен тип хора, единствената цел на които е да извадят извън равновесие събеседника. Наричат ги тролове.

Защо се държат така и как да общуваме с тях

Какво подбужда някои интернет потребители да нападат словесно други коментиращи. Социален психолог и негови колеги решават да намерят отговор на този въпрос. Изследователите откриват значими съотношения между склонността към тролене и чертите на характера, които съставляват т.нар. тъмен квадрат. Ето и тези черти:

 • Макиавелизъм – желание да манипулираме другите и да се опитваме за всяко нещо да ги подведем;
 • Нарцисизъм – краен егоизъм, вманиачаване по собствената персона;
 • Психопатия – недостиг на състрадание и емпатия;
 • Садизъм – удоволствие от чужди страдания.

Учените установяват връзка между чертите на характера от т.нар. тъмен квадрат, освен нарцисизъм и сумарното време, което индивидът през деня изразходва за коментари в Интернет. В рамките на изследванията троловете се разпознавали по няколко начина.

Първият начин е онлайн проучване, на което на респондентите най-много им харесва да правят по сайтовете и в социалните мрежи, където може да се коментира онлайн. На участниците предлагат пет варианта за отговор:

 • Обсъждане на статии, които за важни за вас;
 • Разговор с другите участници в онлайн дискусията;
 • Създаване на нови приятелства;
 • Тролене;
 • Друго.

Вторият способ – онлайн проучване, в което се включени въпроси за тролинга и други видове поведение в интернет. Някои от избраните отговори сочат към:

 • Директен садизъм – харесва ми да причинявам болка на хората;
 • Косвен садизъм – харесват ми реалистичните струи кръв във видеоигрите;
 • Психопатия – отговорите трябва да са бързи, но и провокиращи;
 • Макиавелизъм – неумело да разказваме своите тайни;
 • Нарцисизъм – сравняват ме със знаменитости.

Само 5,6% от участниците от проучването отбелязват, че им харесва да тролят. За сравнение 41,3% от потребителите на интернет не коментират изобщо, тоест не проявяват активност онлайн.

Троловете, както обикновено се предполага, съставляват по-малка част от онлайн коментаторите и дори по-малката част от общия брой от потребителите на интернет.

Кои най-често стават тролове

За да разберем защо троленето е толкова привлекателно за личности от този тип учените създават собствен инструмент за изследване, който наричат Глобално разгръщане на интернет троленето, който съдържа следните твърдения:

 • Споделям линкове от шокиращи сайтове само за удоволствие;
 • Харесва ми да троля хората по форуми или в коментари в социалните мрежи;
 • Радвам се, когато развалям играта на други участници в онлайн игри;
 • Колкото по-красиво и по-чисто е нещо, толкова по-приятно е да го развалим.

Да, някои се съгласяват с тези твърдения. И отново такова поведение е свързано с разнообразни форми на садизъм, психопатия или макевиализъм.

Изследователят установяват съотношение между тролене и садизма – садистите често стават тролове, тъй като получават удоволствие, като създават неприятности на другите. Както троловете, така и садистите изпитват садистична радост, като причиняват вреда на другите.

Защо ги наричат тролове

Две са версиите за произхода на това название, което се прилага за провокаторите в мрежата. Първата, то е заимствано от скандинавските митове и легенди, в които тролът е свръхестествено същество, притежаващо лош нрав и отблъскваща външност.

Втората версия води до английския глагол – to trawl, който означава хващам мрежата. Тролът улавя вниманието, от което се нуждае така силно, че е готов да се наслаждава на гнева и отвращението, което предизвиква у другите участници.

Как да се държим с троловете

Ако от хапливи коментари в мрежата започне да ви се плаче, ако внезапно изпитате гняв, възмущение, безсилна ярост, голяма е вероятността този хаплив коментар да е тролене, тоест целенасочена провокация.

Ако е възможно, тролът веднага трябва да бъде блокиран. При невъзможност това да бъде направено, единственото разумно действие е пълно игнориране на неговите коментари и да не се встъпва в общуване с него.

Проблемът е, че емоциите напират и изискват изход, най-ефективно е обаче да се разрешават не в мрежата, а офлайн като се използват техниките за борба със стреса.