Експерти от Американската асоциация по психология съобщават, че за половината от родителите на деца на възраст до 18 години пандемията от коронавирус се превръща в източник на силен стрес, свързан с онлайн-обучението.

Как онлайн обучението на децата допълнително напряга родителите

Проучването се провежда от 24 април до 4 май 2020 г. В него вземат участие повече от 3000 души възрастни американци над 18-годишна възраст. 

При проучването изследователите се интересували колко силен стрес изпитват хората във връзка с пандемията.

46% от хората, които имат деца на под 18 години, казват, че се намират в състояние на стрес 8-10 точки по 10-десетобалната скала, където 1 означава липса на стрес, а 10 – високо ниво на стрес.

При тази група хора, които нямат деца, само 28% съобщават за преживявания на подобно ниво.

Училищата са затворени, и много родители продължават да работят от вкъщи, същевременно са ангажирани и с координацията на онлайн обученията на своите деца. Този процес е доста сериозен източник на стрес за 71% от майките и татковците.

Родителите също по-често от тези, които нямат деца, се оплакват от проблеми със задоволяване на основните потребности – храна, изплащане на жилище.

Хората с децата са притеснени и заради ограничения достъп до болниците

Стрес по този повод изпитват 70% от тях в сравнение с 44% от бездетните. Другите стресови фактори за родителите – това е достъп до медицински услуги – 66% срещу 44% бездетни, а също и провеждане на редица церемонии – сватби и абитуриентски балове – 63% срещу 43% при тези, които нямат деца.

Учените предупреждават, че последствията от пандемията е възможно да се увеличават, така че обществото трябва да е подготвено за колективна травма, с която ще се сблъскат родителите.

У нас родителите изпитват стрес и заради несигурността, не знаят дали утре ще са на работа, и съответно това ги кара още повече да се тревожат за това как ще си гледат децата, дали ще могат да задоволяват техните потребности.

От Агенция за социално подпомагане отпускат по 375 лв. помощ за родители, които са в неплатен отпуск за повече от 20 дни, но трябва да отговарят на редица изисквания, за да получат тези средства.