Бързо ли забравяте най-лошото? Или си спомняте тези, които са ви обидили дълги години, след като сте прекратили всякакво общуване?

Ако помним само най-лошото, това депресия ли е

Оказва, че от отговора на въпроса зависи риска от развитие на депресия. Най-малкото, ако се вярва на новото изследване.

Според експериментите върху мишки, негативните спомени, тяхното количество, а също и това колко често се връщате към тях, е възможно да са свързани с характерни за депресията изменения в хипокампа.

Така е много вероятно, група неврони, които се активират в резултат на негативен опит, с времето да предизвикат намаляване реакцията на мозъка на позитивните спомени и увеличаване на неговата реактивност към негативни.

За да се направи този извод, учените правят анализ на поведението на мишки след стресово натоварване, като се поставя особен акцент върху това, което е свързано със социалното бягство.

Макар и всички мишки да са се сблъскали с един и същ стресов фактор, само някои от гризачите са демонстрирали депресивно поведение, което е признак на склонност на последната група към това ментално нарушение.

Невроните на социалното избягване

По-подробен анализ показва, че по-високите концентрации на невроните, които е прието да се смятат за маркери на лоши, огорчаващи или плашещи спомени, са били свързани с по-значимо социално избягване.

Сега учените желаят да проверят своите заключения, за да се ангажират с търсене на лекарства срещу депресия, които се основават на получените данни. А всички ние следва внимателно да следим какво в крайна сметка ще се получи.

Запечатването на най-лошите преживявания в съзнанието може да се определи като особено и на характера на един човек. Но в повечето случаи наистина е признак на повишен риск от развитие на депресивно състояние.

До голяма степен характерът на човек се определя от генетиката, тоест от родителите. Но от друга страна децата възприемат модела на поведение и начина на мислене на своите родители. Попиват като гъба всичко, което виждат от тях.

И затова ако родителите мислят преобладаващо негативно, спомнят си и постоянно превъртат в съзнанието си най-лошите преживявания, които са им случили, то най-вероятно и децата ще си спомнят само най-негативните събития от своя живот.