Звучи направо невероятно, но щом официални институции по здравеопазване в САЩ дават разрешение на биотехнологична компания да възкреси 20 пациенти в клинична смърт, като бъде направен опит за връщане на нервната система на тези хора обратно към живота.

Ако те могат успешно да реанимират части от горния гръбначен мозък, където се намира по-ниската част на мозъчен ствол, има възможност за поддържане на жизнените функции на тялото като дишане и сърдечен ритъм, а досега това беше възможно само с помощта на машини.

Разработването на подобен метод може да бъде първата стъпка към евентуално обръщане на смъртта, отбелязва главният изпълнителен директор на биотехнологичната компания.

Екипът, на който е издадено разрешение от Националния институт по здравеопазване на САЩ и Индия, планира започването на клинични изпитвания и набирането на пациенти веднага.

Във фаза 1 изпитването се описва като доказателство за концепцията проучване, за да се определи дали е възможно да се обърне мозъчната смърт, като се използва комбинация от техники, сред които прилагане на медикаменти, нервна стимулация и лазерна терапия.

Това в най-добрия случай, но при липса на действителна реанимация на централната нервна система, екипът ще изследва дали няма да е възможно да се въздейства на всички промени в менингите на мозъка.

По-конкретно, ще се търси подобрение на пулса на пациентите, наситеност на кръвта с кислород, кръвно налягане и дишането.

След като получат разрешение от семействата учените смятат да отведат 20-те пациенти в клинична смърт за период от 6 седмици в индийска болница. Там ще бъдат наблюдавани няколко месеца, за да се установи дали не са настъпили някакви промени.

Екипът учени се надява положителна промени да бъдат регистрирани още в първите 2-3 месеца.

Как по-точно биотехнологичната компания ще реализира намерението си да връща мъртвите? Изследователите ще разработят и приложат 4 вида терапии:

• Инжектиране на пептиди – обикновени белтъчни вериги, в гръбначния мозък ежедневно;
• Инжектиране на стволови клетки в мозъка 2 пъти седмично;
• Транскраниална лазерна терапия, неинвазивно лечение, при което се използват лазерни лъчи, за да се проникне през черепа и да се достигне до мозъчната тъкан, като се активират естествени възстановителни процеси на организма, и методът е тестван при хора с Паркинсон, мигрена и инсулт в миналото.
• Нервната стимулация е друг неинвазивен метод, състоящ се в доставянето на електрически импулси на средния нерв на горния крайник;

За да се реализира тази сложна инициатива изследователският екип комбинира биологични инструменти на регенеративната медицина с другите съществуващи медицински устройства, които се използват за стимулиране на централната нервна система при пациенти с тежки нарушения на съзнанието.

Ако тези проучвания се окажат успешни хората в клинична смърт ще могат да запазят и съответно някои свои жизненоважни функции, като например обработка и отделяне на отпадните вещества, храносмилане, зарастване на рани, растеж и съзряване, някои от тях дори ще възвърнат способността си да се борят с инфекциите и дори да износват дете, ако се изпаднали в клинична смърт по време на бременност.

И така биха могли да се върнат към някакво подобие на живот.
Учените вярват, че ще е възможно и пълното възстановяване на хора в клинична смърт, въпреки че не това е целта на това изследване, по-скоро това е една стъпка в тази посока.