Учени от Университета Суонси, Великобритания, стигат до заключението, че по дължината на безименния пръст може да предположи колко тежко ще протече при мъже от COVID-19.

Съществува мнение, основано на редица наблюдения за това, че дължината на безименния пръст при мъжете е свързано с нивото на тестостерон в техния организъм – колкото повече тестостерон, толкова по-дълъг е техния безименен пръст.

Как дължината на безименния пръст е свързана с COVID-19

Нивото на тестостерон е свързано с риска от заразяване с коронавирусна инфекция и вероятността от развитие от тежки форми COVID-19, при които се наблюдават такива опасни за живота усложнения като цитокинова буря и остър респираторен дистрес-синдром.

Колкото по-високи са нивата на тестостерон, толкова повече са в организма на мъжете се образува ензима ACE2, който е рецептор към коронавируса SARS-CoV-2 и позволява проникването на неговото РНК вътре в клетките на човека.

Същевременно ACE2 играе защитна роля – участва в регулацията на артериалното налягане, участва в заздравяването на увреждането и в борбата с възпаление.

И затова колкото повече тестостерон, толкова повече ACE2 и толкова по-малка е опасността от попадане на апаратна вентилация.

В проекта участват 200 000 мъже от 41 държави. Учените се интересували от смъртността сред мъжете във всяка страна.

Също измерили дължината на техните показалци и безименните пръсти с точност до милиметър и делят първия показател на втория.

Мъжете у нас с най-къси безименни пръсти спрямо показалците

Колкото по-малък е полученият резултат, тоест колкото е по-дълъг е безименният пръст, толкова по-нисък е рискът от COVID-19.

Най-ниското съотношение дължината на показалеца към безименен пръст при мъжете в Малайзия – 0,976. В същата група попадат мъже от Русия, Мексико и редица други страни, където средният показател на смъртност е 2,7 случая на 100 000 души.

Във Великобритания, Испания, България, а в тази държава най-високо съотношение показалец/безименен – 0,99, и смъртност средно е по-висока – 4,9 случая на 100 000.

Мъжете с дълъг безименен пръст имат големи шансове да се заразят с COVID-19, но е по-голяма вероятността те да прекарат болестта леко и да не се попаднат в реанимация, поради развитие на усложнения.