За своя произход повечето от нас не биха могли да разкажат подробно. В най-добрия случай познаваме баби и дядовци.

Ще бъде грешка обаче да подценяваме значението на рода и неговата история в съдбата на всеки човек.

Родословно дърво – защо трябва да го познаваме

Защо е необходимо да знаем за собствените си корени и какви сценарии се предават неосъзнато и могат ли да се променят?

Преди 4 поколения, в началото на 30-те години, в семейството на Мария се случва нещастие – удавя се нейната прабаба, докато е още млада жена.

И при всяко следващо поколение, а те вече са 4, децата се записват да учат плуване. Това, което изглежда като полезна за здравето традиция, е последствие от стара семейна травма.

Историята на рода ни влияе, искаме го или не. Да съществуваме само в настоящия момент е невъзможно, защото целият живот и човешкият включително, е изтъкан от причинно-следствени връзки.

Миналото влияе на настоящето. Бъдещето засега го няма, но миналото и настоящето могат да определят и неговия сценарий.

Семейният товар

Понякога още преди раждането върху детето се стоварва тежестта на родителските очаквания. Описано е явлението, когато децата се раждат, за да заемат мястото на свой починал брат или сестра.

Салвадор Дали е роден след смъртта на първородното дете на неговите родители. Той трябвало да доказва на себе си, че не е починалият си брат, а е себе си.

На детето влияе и емоционалното състояние и здраве на майката в периода на бременност, без да се говори вече за генетика, която предава много.

Появявайки се на бял свят, ние нахлуваме в семейната система, като я променяме съществено.

Посрещането от родилния дом за много семейства е тържествено събитие, на което се събират всички роднини. Това се превръща в ритуал за приемане на нов член на семейството.

Всеки от близките възлага на него определени надежди или обратното, проектира негативни очаквания.

Психиатрите Зигмунд Фройд, Карл Густав Юнг и други изследвали механизмите на несъзнателното предаване на семейното психологическо наследство.

Извеждайки тези проблеми на осъзнато ниво и обработвайки ги, човек може да промени получените от семейството сценарии.

Всяко семейство има свои заблуди и ценности, негласни предписания относно стила на живот, професионалната дейност, житейските избори.

Семейните ценности и подкрепата могат да са голям ресурс за човека, но също могат и да ограничават неговото индивидуално израстване.

Семейната система влияе на своите членове съществено и дори скрито. Ако тръгнем срещу установените порядки, ще ни бъде много трудно, а възможно последствие е загуба на принадлежност към семейството.

Например, в рода на потомствени лекари младият член на семейството избира професията на готвач, което води до остра реакция на неговата близки и осъждане на направения избор.

В семейството може да е забранено изразяването на определени чувства – да кажем показването на тъга или ярост.Така човек е принуден сред роднини и близки да си слага изкуствената усмивка и да се преструва на радостен, когато всъщност е тъжен.

Да се държим за корените

Както кореновата система поддържа дърветата устойчиви, така и знанието за произхода на човек може да му даде чувство за опора.

Ние сме социални същества, а най-близката до нас част на обществото, това е семейството.

Знанията за предците могат да ни дадат усещане за принадлежност, което е много важно за самоидентификация. Във всеки род има такива, с които да се гордеем, и това може да ни въодушеви.

Грешките на предците, подложени на разумен анализ, могат да ни покажат какво точно да избягваме. Знанието за наследствените заболявания и моделите на поведението в родата помагат да се погрижим за психическото и физическото здраве.

Влиянието на рода, семейството на отделния човек в традиционното общество в продължение на столетия е било много силно, определящо.

Постепенно това влияние и връзките отслабват и днес доминира индивидуализма.

Семейната йерархия претърпя съществени изменения, съвременните родители се вслушват в мнението на децата като равноправни членове на семействата.

В сферата на цифровите технологии имаме уникална ситуация, когато по-младото поколение често е по-компетентно и знанията се предават от по-малките на големите и обратното.