Ново изследване, публикувано в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM), заключава, че жените, които са с недостиг на витамин D, има 2 пъти по-малки шансове да забременеят чрез метода на ин витро оплождането /ИВО/ в сравнение с тези, при които не се установява такъв дефицит.

Витамин D е стероиден хормон, който се образува в кожата под действието на слънчевата светлина, а също постъпва в организма чрез някои хранителни продукти. Това полезно за човека вещество е необходимо за поддържането на доброто състояние на костната тъкан, но в последно време учените започнаха да проучват и неговото влияние върху женската фертилност.

Последните изследвания показват, че дефицитът на витамин D намалява плодовитостта на гризачите, въпреки това значението на този дефицит в човешката репродукция досега не е изучаван.

За проучването на този въпрос, италиански учени провели мащабно изследване, в което направили сравнение на честотата на успешното зачеване при жените чрез метода на ин витро оплождане, като те били разпределени на 2 групи – с нормални нива на витамин D и на група с дефицит на този витамин.

Обект на изследването били всички жени, които се подложили на ин витро процедура в един от италианските центрове за лечение на безплодие през 2012 година. В групата на жените с дефицит на витамин D – недостиг се определя при нива на витамин D в кръвта под 20 нанограма на милилитър, попаднали 154 участници и 181 жени попаднали в групата с нормално ниво на витамин D /над 20 нанограма на милилитър/.

Според съвременните концепции, за нормално се счита нивото на витамин D в кръвта над 30 нанограма на милилитър.

Изследването показало, че жените с достатъчно ниво на витамин D имали почти 2 пъти по-големи шансове да забременеят, тоест от наличните данни било установено, че при 2 пъти повече жени с нормални нива на този витамин била постигната бременност след провеждането на процедура по ин витро оплождането.

Според авторите на изследването този факт се обяснява от това, че при жените с нормални нива на витамин D се увеличава броя на образуваните качествени яйцеклетки, а също и се повишават шансовете за успешна имплантация на ембриона в матката.

„Извършената от нас научна работа се явява най-голямото проучване до момента, изучаващо влиянието на витамин D върху фертилността на жените, подлагащи се на ин витро оплождане.“ – посочва един от авторите на изследването, доктор Alessio Paffoni. „Ние установихме, че жените, имащи достатъчно нивото на витамин D, по-често забременяват след процедура по ИВО в сравнение с жените с този дефицит. “

Доктор Paffoni продължава:

„От нашето изследване може да се направи извод, че ниското ниво на витамин D води до безплодие, въпреки че тези констатации засега са предполагаеми и изискват провеждането на рандомизирани контролирани проучвания. Тъй като хранителните добавки, съдържащи витамин D са евтини и достъпни, доказателствата в подкрепа на нашата теория ще доведат да значителен напредък при лечението на безплодие и то с минимални финансови разходи.“

В последно време се публикуват все повече изследвания, установяващи негативното влияние на дефицита на витамин D върху човешкия организъм. Също така неотдавнашно изследване установи връзка между недостига на този прехормон в човешкия организъм и слабоумие, а други проучване откри взаимовръзка между дефицитът на витамин D и рискът от развитие на шизофрения.