Проблеми със задачите по математика периодично имат всички деца. Но ако детето среща сериозни затруднения със смятането и постоянно получава ниски оценки по този предмет, а с останалите всичко е наред, много вероятно причината да е дискалкулия.

Това е нарушено развитие на мозъка, което пречи на изучаването на самите основи на аритметиката.

Понякога то се проявява в семействата като наследствена особеност, макар  учените да не са открили гени на аритметиката.

Проблемът не само пречи на ученето в училище – има пряка връзка между БВП и хората с дискалкулия в съответната страна.

Как от аритметиката зависи благосъстоянието на нацията, и какво да правим, ако детето има такава особеност?

Ако детето НЕ може да смята, защо това е сериозен проблем

„Беден роднина” на когнитивните нарушения

Дискалкулията често се обединява с дислексията, нарушение на способността за четене и писане.

Дислексията се смята за значим медицински проблем, за решението на който в много държави се отделят немалко средства. А дискалкулията остава „беден роднина”.

В САЩ за 12 години за  изследвания за установяване на причините за дислексия са похарчени 107 млн. долара, а за дискалкулия – 50 пъти по-малко.

Прочитането и подписването на договор се смята за много по-важно, отколкото умението да се пресметнат на пръв поглед примамливо ниските проценти по предлагания кредит.

В мащабен научен труд се отбелязва, че неумението на отделни хора да смятат струва много скъпо на обществото.

Явно е видима връзката между броя на населението с дискалкулия, или на просто аритметично неграмотни заради недостатъчно обучение, и темповете на нарастване на БВП.

Например, ако в САЩ 20% от аритметично неграмотните бъдат научени да смятат на най-елементарно ниво, то БВП би се ускорил с 0,74% на година.

Всеки пети американец на 15 години не може реши елементарна задача. А България, дори изостава от САЩ по този показател в световната класация. Но проблемът не е толкова с БВП.

Неумението да се смята, понижава качеството на живот значително по-силно, отколкото неумението да се чете и пише.

Във Великобритания, която заради дискалкулия губи по около 4,2 млн. лири ежегодно, се доказва, че човек, който не може да смята, печели по-малко, боледува повече и е склонен да нарушава законите.

Може да се поспори кое е причина и кое следствие, но експертите са убедени – математическата неграмотност води до лошо качество на живот.

Причини за дискалкулия

Същинска дискалкулия се открива средно при 7% от учениците в началното училище. Изследванията доказват, че разпространението на нарушената способност за смятане е същото както и при дислексията, способност за четене.

Дискалкулия, дори понякога се нарича математическа дислексия, но това е напълно различно състояние.

Дискалкулията се свързва със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. До 60% от децата с този синдром имат също и математическо нарушение.

При децата с дискалкулия се нарушава процесът на смятане. Те смятат на пръсти или използват нагледни материали много по-дълго от своите връстници.

Трудно определят колко ябълки има на масата, например, 3 или 5. Учените вече са доказали, че децата над 1 година, макар и да не знаят да смятат, умеят отлично да броят до три.

Дори новородените могат да различават множества – къде има един предмет, къде са 2 и къде 3.

Умението за смятане, без познаване на основите на математиката е свойство на нашия мозък.

В ограничени предели го владеят не само човекоподобните, но дори птици и насекоми. Те смятат количеството плодове на храстите, определят къде има повече цветя на поляната, а пчелите разбират какво е това нула.

При дискалкулия се губи смисълът на числата – мозъкът не разбира връзката между числата и количеството.

Според психолози, основата на способността за смятане е автоматичното умение да се определя само с еди поглед количеството предмети.

Така например, възрастен, при норма оценява до 5 предмета, а когато са повече, може да определи къде са повече и къде по-малко.

Корекция на дискалкулия – тренировка на мозъка

Дори и участъка на мозъка, свързан със смятането, да е недоразвит, то може да се развие с помощта на упорити тренировки, както с упражнения се увеличава мускулната маса.

За да се тренира съответната зона, детето е добре да се учи да оценява количество предмети още щом ги види.