Дисоциативното личностно разстройство (наричано още множествено личносто разстройство) се счита за резултат от сериозна травма в детството, например повтарящо се физическо, психическо или сексуално насилие.

Какво е дисоциативно личностно разстройство?

Повечето от нас са изпитвали лека дисоциация, например когато работим върху някакъв проект и за миг се откъснем от реалността.

При дисоциативното разстройство на личността обаче става въпрос за сериозен проблем, за тежка форма на дисоциация, в която мозъкът прекъсва връзка на човека с мислите му, спомените, чувствата, действията и като цяло с идентичността.

Обикновено това разстройство е резултат на жестока травма. Счита се, че това е начин на мозъка да се справи с травмата - човекът буквално прекъсва връзката със самия себе си за да се дистанцира от събитието, което го е стресирало в изключително висока степен.

Истинско ли е дисоциативното личностно разстройство?

Може би се чудите дали дисоциативното разстройство на идентичността е реално. В края на краищата, разбирането на развитието на множество личности в тялото на един човек е изключително трудно, дори за високо квалифицирани специалисти в областта.

Самата диагноза остава доста спорен въпрос сред професионалистите по психично здраве, като някои експерти вярват, че това е една "издънка" или феномен на друга психиатрична диагноза, като гранично разстройство на личността.

Според други е продукт на дълбоки и сериозни затруднения в способността на човека да се справя с напрежението, свързано с взаимоотношения с други индивиди.

Какви са симптомите на дисоциативното разстройство на личността?

За дисоциативно личностно разстройство се говори когато 2 или повече личности или индивидуалности съществуват и имат контрол едновременно в тялото на един и същи човек.

Друга характерна черта на дисоциативното разстройство на идентичността е и неспособността да се припомнят ключови факти и важна лична информация, която е твърде значима, за да се приеме просто като забравена.

Наблюдават се значителни разминавания в спомените, което се дължи именно на раздвоението, което човекът изпитва.
Изключителено впечатляващ е фактът, че отделните личности живеещи в тялото на един и същ човек може да бъдат от различна възраст, раса и дори от различен пол! Всяка отделна идентичност си има свои жестове, стойка и начин на говорене.

В някои случаи дори е възможно другите личности да са животни, а не хора.

Тъй като всяка отделна личност управлява сама себе си и сама отговаря за действията си, това преминаване от една индивидуалност към друга е познато като “превключване”.

Когато са под хипноза, различните индивидуалности на човека могат да са наистина отзивчиви към въпросите на терапевта.

Заедно с раздвоението на личността, хората с дисоциативно разстройство на идентичността могат да изпитат следните други симптоми:

- Депресия;
- Променливи настроения;
- Самоубийствени мисли и желание;
- Разстройства на съня (ходене на сън, безсъние и други);
- Тревожност, панически атаки и фобии;
- Злоупотреба с алкохол и наркотици;
- Компулсивни мисли и ритуали;
- Психотични симптоми (например халюцинации);
- Хранителни разстройства;

Други симптоми могат да включват загуба за представа за време, транс, амнезия и усещане сякаш човек е извън тялото си.

Някои хора с дисоциативни разстройства имат тенденция към самостоятелно преследване на самите себе си, саботаж насочен към тях самите и дори насилие (насочено към тях или навън).

Страдащият от дисоциативно разстройство на идентичността може да прави неща, които обикновено не би направил, като например да кара с превишена скорост, да шофира безразсъдно или краде пари от свои работодатели или приятели.

Макар че не желаят, понякога засегнатите се чувстват длъжни и принудени да го направят. Някои описват това чувство и казват, че усещат себе си по-скоро като пътниците в собственото си тяло, докато то е водено от някой друг.

С други думи, те наистина вярват, че нямат друг избор.