Австралийски учени от Националния център за изследване на имунизациите в Сидни доказаха, че фебрилните гърчове, които се развиват при някои деца след ваксинация, по никакъв начин не влияят на по-нататъшното развитие на детето и неговото поведение в бъдеще.

Защо температурните гърчове след ваксинация са безопасни

Фебрилните гърчове се развиват на фона на повишаването на температурата над 38 градуса и могат да изглеждат като припадъци със загуба на съзнание – под формата на продължителни спазми, краткотрайни пристъпи на съкращения и отпускане на мускулите.

Обикновено това състояние продължава не повече от 5 минути.

В хода на изследванията учените наблюдавали 62 дни, при които в продължение на 2 седмици след ваксинацията се развиват фебрилни пристъпи.

В другата група влизат 70 малчугани, прекарали фебрилни пристъпи по друга причина. Накрая, в контролната група влизат 90 деца, при които нито веднъж не е имало фебрилни пристъпи.

Към момента на развитие на пристъпи всички участници в изследването били на  от 1 до 2 години.

1-2 години след пристъпа децата били под наблюдение на педиатри. Редовно се оценявали техните когнитивни, двигателни и езикови функции, родителите също попълвали анкети-въпросници по поведение на децата.

Фебрилните гърчове след ваксинация остават без последствия

В края на изследването не били установени никакви различия в мисленето или поведението на децата, при които се развивали фебрилни пристъпи след ваксинация, и деца, които никога нямали такива пристъпи.

Учените смятат, че получените от тях данни трябва да успокоят родителите, които се притесняват да бият ваксини на децата си, заради страх от неблагоприятните последствия на ваксинацията.

Поставянето на ваксини се свързва с труден период, през който детето трябва да премине, за да може да порасне и да укрепне.

Както става ясно от практиката, ако не се поставят тези ваксини, възниква сериозен риск от масово заразяване, тъй като някои от инфекциозните заболявания, от които пазят ваксините, са с изключително висока заразност, дори над тази на коронавируса.

Необходим е превърнал се в легендарен колективен имунитет, който се постига само и единствено с ваксина. Например, за да се изгради такъв срещу морбили, трябва 95% от хората да са ваксинирани.