Учените продължават да търсят начини да лекуват COVID-19 или поне да помогнат за по-леко протичане на болестта.

Американски и италиански лекари започват да изследват азотен оксид /NO/ за лечение на COVID-19. Желаят да научат, ще помогне ли на болните от коронавирусна инфекция, които са в най-тежко състояние. Също има предположение, че NO може да предотврати COVID-19.

Как азотният оксид може да предотврати заразяване с коронавирус

Помощ при дишане

Азотният оксид не следва да се бърка с азотния диоксид или райски газ, който се използва като обезболяващо. Азотният оксид играе много важна роля в организма, лекарите отдавна използват неговото свойство да разширява кръвоносните съдове.

Острият респираторен дистрес-синдром – едно от основните усложнения на COVID-19 е честа причина за смърт от тази болест.

При този синдром се развива белодробен оток, който пречи на организма да усвоява кислород, дори при включване на апарат за командно дишане. Освен това при остър респираторен дистрес-синдром в кръвоносните съдове на белите дробове може да се развие тромбоза, от която се нарушава кръвообращението.

Инхалации с азотен оксид вече са се използвали за помощ на хора в това състояние. Учените желаят да научат, ще помогне за по-ефективно дишане, за да могат болните в тежко състояние с COVID-19 да получават повече кислород.

Убива ли азотният оксид коронавируса

Азотният оксид може да има още едно, неочаквано свойство. Преди около 20 години китайски учени провеждат изследване, от което може да се предположи, че това вещество може да убива или да потиска размножаването на коронавируса, предизвикващ тежък остър респираторен синдром – ТОРС, в белите дробове.

Епидемия с тази болест възниква през 2003-04 г. Този вирус, както е известно, е близък родственик на новия коронавирус.

Лабораторното изследване потвърждава теорията за противовирусното действие на NO.

Сходството на новия коронавирус и на коронавируса, предизвикващ ТОРС, дава надежда, че подобно действие NO оказва и на COVID-19. Смята се, че при провеждане на мероприятия по реанимация се отделят повече вируси от обикновено, което увеличава риска от заразяване на реаниматолозите.

Затова потискането на вирусите с азотен оксид, ако се потвърди, би могло да защити лекарите.

Какво правят учените

Клиничните изследвания на азотния оксид ще се ръководят от Уорън Запол от Медицинския факултет на Харвардския университет. В първото от тях учените ще опитват този метод на лечение при тежко състояние на COVID-19, а във второто на болни с умерена степен на тежест.

В двете изследвания учените ще сравняват резултатите от лечение на азотен оксид със стандартния протокол на терапия, който включва антибиотик задължително, антивирусен препарат при здрав черен дроб и кортикостероиди.

С още едно изследване ще се уточни дали азотният оксид предпазва здравните работници от заразяване. Не е одобрен все още от регулаторните органи. Авторите на проучванията предполагат, че лекари и медицински сестри ще могат да получават доза азотен оксид преди и след работа.

Не са малко заразените с COVID-19 лекари и медицински сестри и бъдещото разпространение на вируса сред медицинския персонал трябва да може да се предотврати.

Азотният оксид – атмосферен замърсител

В атмосферата наличието на повишени стойности на азотен оксид се сочи като високо ниво на замърсяване, тъй като това съединение се отделя при работата на двигателите с вътрешно горене.

С въвеждането на строгите национални карантини в редица държави не само в Европа се наблюдава изчистване на въздуха от този газ.

С въздействието на този газ върху тъканите на тялото важи правилото дозата прави отровата. В големи количества и кислородът може да ни убие, но тялото ни има механизми, по които успява да усвои толкова колкото му трябва.

При подаване умерено количество азотен оксид, според наблюденията на американски и италиански лекари, може да се постигне значително подобряване на състоянието при усложнен COVID-19.

Все пак е важно да се определи колко точно е допустимата доза, за да не стигне до отравяне и още по-неблагоприятни последствия. Това е най-важното, което трябва да се прецени от провеждането на тези 3 изследвания.