От стрес и травми никой не е застрахован.

Понякога се случва и децата да преживеят емоционални сътресения.

Развод, силна уплаха, ситуации с опасност за живота или за здравето, всички видове насилие.

В последния случай няма нужда се съмняваме дали има психологическа травма.

Еднозначно да, тъй като стрес от подобен мащаб, не може да премине безследно за психическото здраве.

В тази статия ще стане въпрос за ситуации в живота на децата, след които на пръв поглед те се чувстват нормално, сякаш травмиращото събитие не се е отразило на тяхната психика.

Но понякога последствията от травмата се проявяват слабо, което заблуждава родителите, че с детето всичко е наред.

Ако възрастните не открият навреме, че психиката на детето е травмирана, целият негов живот може да протече по не особено радостен сценарий със:

• Формиране на сериозни комплекси;
• Говорни нарушения;
• Психологически и неврологични заболявания;

Фактът, че стресът има последствия кара родителите да се обръщат за помощ към психолог.

Но закъснялото лечение в много случаи може да се окаже неефективно.

По какви признаци родителите трябва да разберат, че детето преживява последствията на емоционална травма и има нужда от помощ?

Когато детето не спи и не се храни добре

Сънят е важен процес за психиката, който позволява възстановяване на изразходените за деня ресурси.

Когато се събудят сутрин, децата сякаш се обновяват и се изпълват със сили, готови са отново да завоюват света.

Когато детето не спи добре, това може да е тревожен сигнал.

Не е просто стечение на обстоятелствата, ако детето не може да заспи, казва, че го е страх, дълго се върти в леглото.

Ако подобно поведение се повтаря всеки път, родителите трябва да открият какво го тревожи и не го оставя да заспи.

Вследствие на емоционалната травма детето обикновено не може да заспи заради тревожни мисли.

Ако възрастта го позволява, тази тема трябва да се обсъди откровено с детето – да се успокои, да се разсеят съмненията, да се дадат нужните обяснения.

Понякога посттравматичните симптоми отшумяват само когато детето говори за своите тревоги и страхове с близък човек.

Ако ли не – по-добре да се обърнем към специалист.

Когато капризите станат често срещано явление

Тревожен сигнал за възрастните трябва да са честите детски капризи.

Когато преживяват, децата плачат и са постоянно раздразнени, в лошо настроение са почти през целия ден.

Всяка дреболия предизвиква сълзи.

Подобно поведение е характерно за малките деца в предучилищна възраст и понякога за по-големите ученици.

То сигнализира, че детето носи в себе си тежки чувства по повод това, което се е случило в живота на неговото семейство или не намира отговор на въпросите.

Често това се случва при развод, когато децата преживяват раздялата с един от родителите, с който не могат да се видят поради обстоятелствата.

Още не могат директно да кажат какво ги тревожи, вълнува, ядосва, плаши.

Затова и чрез капризи и плач да показват на възрастните, че им е лошо, боли ги или ги е страх.

В тази ситуация също може да помогне доверителен разговор.

Не всички деца могат да се разкрият в тази възраст, да осъзнаят, защо преживяват това и какво да правят.

Затова и малко дете, което е било жизнерадостно и весело, а после постоянно се дразни и плаче, трябва да се заведе на специалист.