Сред заболяванията инфекциите заемат особено място, тъй като причината за тях е известна, което невинаги може да се каже за соматичните патологии.

Но дори и при напълно известен възбудител, било то вирус или определени бактерии, поставянето на окончателната диагноза невинаги е лесно, още по-малко лечението на заболяването.

Още по-сложен е въпросът с инфекциите, които се предизвикват от паразити и гъбички, техните проявления често закъсняват съществено или са неясни.

Но измененията, които те предизвикват са много сериозни.

Инфекциите се разпространяват бързо, понякога се стига, дори до епидемии, което е опасно за населението.

Какво е това инфекция и какви са нейните особености?

Ако говорим в глобален мащаб – инфекцията е патологичен процес, който се формира в организма при проникване на патогенен агент в него.

Човек през цялата еволюция се е научил да съществува в свята заобиколен от многобройни инфекциозни агенти, които имат различна природа.

Днес се разграничават инфекции от различен тип:

• Прионни

Клиничните проявления възникват поради увреждане на тъканите от паразитни белтъци.

За този вид патологии се знае малко, засега са описани малко случаи на подобни заболявания.

• Вирусни

Инфекцията се предизвиква от проникване в тялото на човека на специфична форма на живот – вирус, който проявява функции на нежив в околната среда, така и като жив обект в тялото на заразения човек.

• Микробни /бактериални/ инфекции, които се развиват в резултат на заразяване с опасни патогенни бактерии

Вследствие тяхното размножаване в организма се увреждат тъкани и органи, стартира процес на нагнояване и разрушаване на тъкани.

• Инфекция, предизвикана от патогенни бактерии, при която протича размножаване на микроорганизмите в различни части на тялото или органи с развитие на възпаления и други увреждания.

• Заболявания, предизвикани от протозои и паразити

Паразитът е специфичен организъм, който в резултат на еволюцията е започнал да живее, черпейки от ресурсите на своя гостоприемник, на който вреди значително.

Вируси и заболяванията, които те предизвикват

Едни от най-разпространените на планетата са вирусните инфекции.

Наред с бактериалните, са една значителна част от всички случаи на инфекциозни заболявания.

Вирусът е специфична форма на живот, която поради малките си размери лесно разпространява по различни начини.

Има вируси, които разболяват единствено хората, но има и такива, от които могат да боледуват както хора, така и животни, например, от бяс.

Често вирус, който се разпространява сред населението, предизвиква епидемия.

Много от вирусите са силно заразни, защото оцеляват в условията на външната среда – във въздуха, водата или в храната.

В зависимост от това кои органи и тъкани засяга вирусът, възникват различни инфекции – хепатити, енцефалити, системни увреждания.

Възможно е те да имат както остро, така и хронично протичане както например ХИВ или вируса на хепатита.

Бактериите като причина за инфекции

Не по-малко разпространени са бактериите, които притежават патогенни свойства по отношение на човешкия организъм.

Те предизвикват бактериални инфекции и аналогично на вирусните е възможно да разболяват или само хората или само животни.

Съществуват бактерии, които при попадане в човешкото тяло винаги предизвикват инфекции.

Т.нар. условно-патогенни бактерии могат мирно да съжителстват с човека, обитавайки кожата, лигавиците или червата, без да вредят.

Но при създаване на определени обстоятелства, например, при рязко отслабване на имунитета или нарушаване на бактериалното равновесие, проявяват агресия и предизвикват инфекции.