Днес сме почти постоянно заобиколени от изкуствени светлини – улично осветление, компютърни екрани, смартфони, телевизори, което означава, че нощем не е наистина толкова тъмно, както е било някога.

Но изглежда, че удобството постоянно да е светло около нас може да ни струва много скъпо, тъй като ново изследване върху мишки разкрива, че излагането на прекалено много светлина може сериозно да навреди на здравето ни, след като животните са изведени от обичайния им цикъл на ден и нощ.

Резултатите не могат все още да се отнесат и към хората, но показват тревожна тенденция, която определено налага провеждането на по-нататъшни изследвания.

Новото изследване показва, че цикълът светло-тъмно в околната среда е важен за нашето здраве, казва неврологът Йохана Мейер, от Университетски медицински център в Холандия.

Липсата на ритъм с циклите на средата, която ни заобикаля води до сериозни отклонения в редица здравни параметри.

За да изследват колко вредна може да бъде непрекъснатата светлина Мейер и нейният екип изложили мишки в лабораторни условия на постоянна светлина за период от 24 седмици, измервайки реакцията на животните към непрекъснатата яркост.

И тази реакция не бе никак добра.

Повече от 130 мишки били включени в проучването, и без тъмнина в продължение на почти половин година те започнали да губят мускулна и костна маса, което показвало ранни признаци на остеопороза, и възпаление в имунната система, което обикновено се наблюдава само при наличието на патогени или излагането на прекалено силен стрес, който вреди.

Като може да се каже, че постоянното излагане на светлина ускорява процеса на стареене, като всички тези промени са част от цялостното отслабване на организма, което идва с остаряването.

Хубавото е, че увреждането не е постоянно.

Добрата новина е, че тези неблагоприятни върху здравето ефекти са обратими, когато цикълът светло-тъмно се възстанови.

Когато изследвали мозъчната активност на животните по време на експеримента, учените установили значителни отклонения в техните циркадни ритми, и дори направо прекъсвания.

Циркадните ритми се контролират от определена мозъчна структура, за която учените предполагат, че именно тя предизвиква тези неблагоприятни изменения в резултат на нарушаване на цикъла светло-тъмно, включително и фактът, че костите загубват 1/3 от своя обем.

Въпреки че негативните ефекти от постоянно излагане на светлина започват да изчезват след 2 седмици нормален цикъл светло-тъмно.

Откритието служи за напомняне колко е вредно, когато нарушаваме циркадните ритми, които са зададени така от природата, като работим на смени, или пък стоим пред телефоните и компютрите посред нощите.

Свикнали сме да смятаме, че светлината и тъмнината са безвредни и неутрални фактори спрямо здравето ни. И сега разбираме, че това не е така.

Но може би не е изненадващо, тъй като животът еволюира под постоянен натиск светло тъмно. И сме създадени така, че да живеем според тези цикли. Но от друга страна пък вече сме засегнати от тяхната липса.

Заключенията се основават на предишни проучвания, в които се говори за светлинно замърсяване.

Миналата година учени от Великобритания установили, че вечното лято, което ни осигуряват електрическата светлина и осветлението създават нарушение на връзката на нашето тяло със сезонните цикли в природата.

Животът в изкуствени условия на вечно лято е най-драстичният пример за загубената връзка на нашето тяло с естествения сезонен цикъл в природата.