Екологията на големия град до голяма степен определя здравето на неговите жители. Като отчете факта, че към 2050-та година 70% от населението на планетата ще живее в градове, човечеството активно изучава, какви биха били последствията от това за хората. Един от най-вредните фактори е шумът, който се генерира от транспорта. С какво звуците на града са опасни за сърцето?
Какво е това шум?
Това са звукови вълни , които са със случаен характер. Те възникват при колебания на физическите тела, тоест са механични. Честотата на звуковите вълни е в границите от 16 до 20000 херца. Човешкото ухо притежава най-голяма чувствителност в диапазона 1000-5000 херца.
Ключов за нас показател е интензивността на звука, тоест амплитудата на колебанията на звуковите вълни. Интензивността на звука се измерва в белове, но най-често се използва 1/10 част от Бела – децибел. Съответно 1 децибел – това е най-слабият звук, който може да се възприеме от човешкото ухо. Могат да се приведат следните нива на интензивност на звуците, които могат да се използват като маркери:
• 15 дБ – мъркане на котка;
• 20 дБ – шепот;
• 30 дб – тиктакане на часовник, шум на слаб дъжд навън;
• 40 дб – силен шепот или звуци от тиха улица;
• 50 дб – разговор на стоящи един до друг хора;
• 60 дБ – разговор на разстояние 1 метър;
• 70 дБ – общуване на висок тон, крещене, преминаваща на 10 метра кола;
• 80 дБ – шумна улица с оживено транспортно движение;
• 90 дБ – шум от производствено предприятие;
• 100 дБ – клаксон на кола на разстояние 7 метра;
Човешкият организъм се чувства добре само до определено ниво на шума. Максималната интензивност на звука за жилищни помещения през деня е 40 децибела, а нощем – 30. За офиса 55 децибела са граничен показател – при по-ниско човек се чувства нормално и неговият организъм не изпитва повишени натоварвания, при по-високо – рисковете от някои заболявания започват бързо да се увеличават. Смята се, че временното превишаване на интензивността на звука не трябва да минава 15 децибела.
Нормите на интензивност на звука, определят и количеството офисна техника, което може да се разположи в едно помещение. При излишен шум може да достигне 70 децибела.
Шумът на града и транспорта
Към ден днешен на шумовото замърсяване е неизменна част от всеки мегаполис. Според учени от ЕС, 53% от жителите на големите градове се изложени на въздействието на шум над препоръчителното ниво. СЗО твърди, че шумът отнема на човечеството 1 милион години живот заради преждевременно настъпване на нетрудоспособност или смърт.
Основният източник на шум в големия град е транспорта. Неслучайно от него се оплакват повече от 60%. В списъка на най-шумните транспортни средства влизат влаковете, самолетите, камионите и разбира се, автомобилите.
Как шумът въздейства на сърцето?
Изследванията на зависимостта на риска от развитие на инфаркт на миокарда от нивото на шума показват, че най-безобидният от всички транспортни звуци е авиошумът. Първо, защото въздейства на човек много по-рядко, отколкото постоянния шум на приземния транспорт. Незначителното повишаване на риска от инфаркт на миокарда се е наблюдавало при ниво на шума 55-60 децибела сутрин от 5 до 6 сутринта. Също вероятността от заболяването леко нараствала при шум от 70 до 80 децибела.
Най-опасен се оказва шумът от уличното движение, който не прекъсва през цялото денонощие. Рискът от инфаркт започнал да нараства още от 55 децибела.