Постоянното оставане след работа, заради постигането на голяма фирмена цел, започва рано или късно да се отразява неблагоприятно на здравето на служителите.

Началниците, които със своя пример вдъхновяват подчинените си да влагат в цялото си време и сили в работата, вреди на тяхното здраве и същевременно повлиява неблагоприятно на ефективността на цялата компания.

Призивите да се работи на предела на възможностите кара служителите наистина да полагат усилия буквално до припадък. Но накрая тяхното здравословно състояние започва да се влошава дотолкова, че се принуждават да си вземат често и за дълго време болнични.

До подобни заключения стигнали изследователи от Университета на Източна Англия. Научният труд е публикуван в списанието „Работа и стрес“.
В него си визира трансформационното лидерство – управленчески стил станал популярен в развитите държави в последните години.

Такъв началник обикновено е изпълнен с енергия и ентусиазъм, поставя на подчинените си големи задачи, за самия него работата е истинска страст и изисква от подчинените си същото.

Учените под ръководството на Карина Нилсън за първи път проучили връзката между т.нар. презентеизъм – когато служителят остава на работа до късно или идва в офиса болен, трансформационното лидерство и броят дни, прекарани от служителите в болнични.

Нилсън и нейните колеги 3 години наблюдавали 155 датски пощенски служители, работещи в 22 отделни работни екипи. В някои от тях началниците демонстрирали качества присъщи на трансформационните лидери, а в други – не.

И било установено, че 3 години работа под ръководството на трансформационен лидер не преминават без неблагоприятни последствия за неговите подчинени.

Служителите често работещи извънредно и идващи на работа болни, към 3-тата година от службата прекарвали в болнични много повече време, отколкото тези, чиито началник не ги вдъхновявал да вършат ежедневни подвизи.

Негативният ефект на лидерството от нов тип върху здравето на подчинените може да бъде повече или по-малко изразен и дълготраен в зависимост от степента на психологическа устойчивост на служителите, отбелязват авторите на изследването.

Проблемът е в това, че трансформационните лидери призовават подчинените си да работят на предела на силите, като жертват себе си, заради общото благо на фирмата, пояснява Нилсън.

Повечето хора, които не могат да се противопоставят на началника си, така и постъпват, като дълго време не обръщат внимание на влошеното си здраве. Всичко зависи от това колко могат да търпят, но рано или късно здравословното им състояние ще се влоши, което пък няма да им позволи да бъдат ефективни в работата.

Интересно е да се отбележи, че авторите на изследването не посочват какви точно заболявания развиват служителите, които под натиска на своя началник работят на предела на физическите си възможности и остават винаги след работа.

Ситуацията се влошава допълнително и от съвременните средства за комуникация, тъй като така някои служители постоянно да бъдат на работа, особено това се отнася за средните ръководни кадри, които отговарят за хора от по-ниско ниво, и работят в компании, в които работният процес е непрекъсваем, например транспортните фирми, в които ръководителите движение трябва постоянно да проследяват движението на камионите.

А на пътя винаги могат да възникнат проблеми, които да наложат, ръководителят от средно ниво да се намеси, макар че трябва да е в почивен ден, а постоянното натоварване с течение на времето си оказва своето влияние.