Приемът на антихипертензивни препарати във вечерните или сутрешните часове няма никакви различия от гледна точка на достижимите нива на артериално налягане по данни на денонощно мониториране на артериалното налягане.

До такива заключения се стигна въз основа на „Гръцко-английско изследване на сутрешния и вечерния прием на препарати за сваляне на кръвното“ (Hellenic-Anglo Research Into Morning or Night Antihypertensive Drug Delivery, HARMONY).

Изследването представлява рандомизирано изследване с кръстосан дизайн, в което участвали 95 души с артериална хипертония от Великобритания и Гърция.

И показало на практика идентични резултати що се отнася до ефективността на приема на препарати за сваляне на кръвното сутрин – между 6 и 11 часа и вечер също между 6 и 11 часа, като в този случай средното систолично АН за денонощието било 129.65 и 129.75 мм живачен стълб съответно.

Също в зависимост от времето за назначаване на препарата не се наблюдавали никакви различия по отношение на средното диастолично артериално налягане за 24 часа, средното систолично АН в дневните часове, средното диастолично в дневните и нощните часове, а също и средните стойности на клинично измерване на систолично и диастолично АН.

По аналогичен начин еднакви били показателите и за качеството на живота.

Най-значимата разлика между 2-та варианта на назначаване на препаратите била по отношение на систоличното АН в нощните часове, което било средно 122.76 при прием на таблетките сутрин и 121.08 мм живачен стълб при назначаване за вечерен прием.

Разбира се, тази разлика от 1.68 мм живачен стълб дори не е близко до статистическата значимост и, макар на ниво население да е възможно да има значение от гледна точка на риска от сърдечно-съдови заболявания, в контекста на това изследване не били открити никакви признаци, които да показват, че приемът вечер е по-ефективен, отколкото ако е сутринта.

Разбира се, това е сравнително малък като обем и обхват на изследване научен труд, който не може да бъде основа за окончателни заключения, но поставеният от него въпрос е важен от клинична гледна точка, и за да се отговори на него е необходимо провеждането на други изследвания при различно време на прием на лекарства.

От данните на някои по-обширни като обхват научни трудове, тоест с повече участници, предимно испански, има основание да се предполага, че присъединяването на вечерния прием за поне част от назначените препарати за сваляне на кръвното може да обезпечи по-надеждна защита срещу основните сърдечно-съдови събития, отколкото ако лекарствата са назначени само за прием сутринта.

Към настоящия момент продължава друго изследване, което очевидно ще позволи да се направят окончателни за наличие на някакви предимства при вечерен прием на лекарства, що се отнася до тяхната клинична ефективност.

Очаква се в това изследване да вземат участие 10000 души, а периодът на наблюдение да продължи 4 години.

Както вече бе казано, дизайнът на гръцко-британското изследване, напротив, е бил насочен към оценка влиянието на времето на приема на нивото на АН при денонощното проследяване на нивата на кръвното налягане.

В изследването били включени хора на възраст от 18 до 80 години, като средната им възраст била 62 години – 56% били мъжете, които били пациенти в един английски и един гръцки клиничен център – в Лондон и в Солун съответно. Продължителността на денонощното проследяване била от юли 2013 до януари 2015.