Човек става максимално енергичен на 31 години, когато физически натоварвания и малките деца изискват от него полагането на най-големи усилия. Вторият такъв пик се достига на 55-годишна възраст.

Болшинството от хората предполагат, че след 30-годишна възраст е необходимо да забавят темповете и да преминат към по-спокоен и равномерен ритъм на живот. Но социолози от Великобритания установили, че това съвсем не е така. Оказва се, че именно четвъртото десетилетие изисква от човека максимално ниво на енергия.

Обикновено хората, които са минали вече 30 години, се налага да се изправят пред по-сериозни натоварвания. В тази възраст обикновено им се раждат деца, а също и започват да отделят повече време на спортни тренировки.

Всичко това води до факта, че нивото на енергичността достига най-високи стойности именно на 31 години. Според авторите на изследването след това човек да се чувства не до такава степен енергичен, както когато е бил на 31. Но енергичността не изчезва окончателно и завинаги.

Нов такъв прилив при повечето хора се наблюдава към 55-тата година. Според резултатите от проучването, много хора чувстват прилив на сили, заради мисълта, че скоро ще излязат в пенсия.

В това проучване взели участие 2 хиляди жители на Великобритания. Оказало се, че повечето от тях се чувствали максимално енергични именно, когато са били на 31 години, 40% от анкетираните усещали прилив на енергия на тази възраст и били уверени, че този период е най-щастливият в техния живот.

Освен това се установило, че най-качествено със спорт се занимават именно 30-годишните, и дори постоянната заетост не била пречка за това. Според резултатите от социологическото проучване, след 30-тата година не са физически активни само 12% от респондентите, след 40-тата година - това съотношение достига 20%, а след 50 - до 25%.

Някои изследователи си обясняват това с необходимостта около 30-тата година да се гледат малки деца.

Сред хората, отнасящи се към възрастовата група на 30-годишните, 10% заявили, че потвърдили, че са толкова енергични, колкото не са били и в тийнейджърските си години. Докато при хората над 50 или 60-години, такива били само 5%.

Интересно е да се отбележи, че за повечето от анкетираните постоянните спортни тренировки се оказали и безусловна причина да чувстват максимален прилив на енергия.

Резултатите от това изследване са доста интригуващи, макар и да е твърде пресилено това да се определи като изследване, тъй като е едно обикновено социологическо проучване, а и, както знаем, настроенията на човек са доста променлива величина, затова данните, получени посредством този метод, са по-скоро любопитни, но не са научно издържани.

И все пак повечето хора обикновено си мислят, че са най-енергични в детска и най-вече в тийнейджърска възраст, когато хормоните бушуват, и човек е в състояние да върши наистина подвизи.

Но по данните от социологическото проучване по-скоро става ясно, че в него не участват деца и тийнеджъри, което пък е разбираемо, тъй като повечето от тях не били в състояние да осмислят какво всъщност ги питат в анкетата.

Освен това спомените на човека са наистина нещо доста относително, и например, ако повечето съгласили се да вземат участие в анкетата, са били по-скоро в добро настроение, по-скоро е разбираемо защо и отговорите на въпросите, включени в нея, са били по-скоро положителни. Но социологическите проучвания по-скоро нямат научна стойност.