Понякога, дори и не се досещаме, че има неща, препятстващи достигането на заветните ни цели. Въпреки това такива има. Става дума за подсъзнателните вътрешни бариери. За това как да ги преодолеете четете в тази статия.

Увереността в себе си може да се сравни с леден айсберг, който плава в океана. Често си мислим, че е необходимо да направим изкачване на тази грамада и да забием там победния флаг с надпис „Направих всичко просто превъзходно“. Ние сме действително убедени, че айсбергът има връх, и съзнателно се стремим към него.

Там се крие най-голямата грешка – айсбергът на нашия вроден идеализъм няма връх, за разлика от айсбергът в океана. Ние сме само обикновени хора и рядко правим нещо само за себе си.

Но обичаме да си внушаваме, че е необходимо да се стремим към абстрактен идеал. Когато не достигаме нещо, това често води до отчаяние и разстройства, от които депресията съвсем не е далеч. Така възникват и вътрешните бариери.

Вътрешните бариери – това са такива табута, които установяваме доброволно за себе си, като дори не осъзнаваме, че са главно препятствие по пътя към успеха.

За да се избавим от тях и да изкорените подсъзнателната вяра в фалшиви идеали, се запознайте с 5 навика, които ще ви помогнат.

1. Контролирайте се какво говорите

Първият тревожен сигнал, указващ, че имате някакви вътрешни бариери, може да стане това какво говорите. Наблюдавайте се известно време. Най-вероятно много често повтаряте такива фрази, като това е невъзможно или няма да ми се получи.

Когато чувствате страх или неувереност по някакъв въпрос, те се прокрадват много често и свидетелстват, че има неща, които ви пречат и ви възпират. Постарайте се да обръщате внимание на това или намерете някого, който да ви известява за досадните оправдания.

2. Търсете препятствията, които ви стоят на пътя

Чувствате, че сте зациклили на определен отрязък от живота? А може би има нещо в миналото ви, което не ви позволява да живеете спокойно? Или пък реагирате на нещо прекалено емоционално?

Три са основните сфери, които най-често служат като първоизточник на вътрешните забрани.

• Успех – предполагате, че трябва да разбирате от абсолютно всичко и непременно по-добре от всички, а също и че можете да постигнете всичко самостоятелно. Нито едно от тези изисквания не е достижимо.
• Ежедневие – много хора са убедени, че техен свещен дълг е да правят другите хора щастливи или да изпълняват натрапени им от обществото социални роли. У вас може да възникне чувство, че интересите на другите хора са много по-важни от вашите собствени.
• Притежаване на нещо – това е порочен кръг – вие сте убедени, че ще бъдете много по-щастливи, когато ще спечелите конкурс за определена длъжност или ще придобиете нещо, което желаете.

3. Спрете да се съмнявате

Вътрешните ви бариери е възможно да се формирали в ранното детство. Минало е вече достатъчно време, за да укрепнат в съзнанието ви, и сега вече е много трудно да бъдат изкоренени.

Веднага щом установите подобни бариери се опитайте да ги овладеете. Спрете да се съмнявате, макар и това да звучи като истинска фантастика. Дайте си почивка от постоянната неувереност, спрете да се тикате в ъгъла.

Когато застанете в позицията на страничен и непознат човек, вашият мозък започва да работи и да търси възможните решения на съществуващия проблем, като не е скован от съществуващите предразсъдъци.