Фетална хирургия - операция на още неродено дете
Полезно

Във връзка с широкото развитие на методите за пренатална диагностика и откриване на множество заболявания и пороци на плода пред учени и лекари се появиха нови задачи.

Възможно ли е дете да се излекува още преди да се роди и по какъв начин може да се направи това?

Пациентът е дете, което още не се е появило на бял свят.

В тази статия ще разгледаме въпроси, които касаят феталната хирургия.

В какви случаи е оправдана вътреутробна хирургична намеса?

Дори операции на новородени или кърмачета са сложни и крият определени рискове.

Например, риск от голяма кръвозагуба, усложнения на упойката, анатомични трудности.

А какво да говорим за интервенции на бебе, което е в майчината утроба.

Нима не може да се изчака да се появи на бял свят и да се оперира в обичайни условия?

В редица случаи не може.

Освен това изчаквателната тактика се последва от развитие на усложнения и необратими патологични процеси, които застрашават живота на детето.

Целта на вътреутробната операция е отстраняване на дефект, който пречи на нормалното анатомично развитие на органа, и да осигури правилно установяване на неговите функции.

При какви пороци на развитието и заболявания се оперира вътреутробно?

Към настоящия момент са разработени вътреутробни интервенции при следните заболявания:

• Някои пороци на развитието на белите дробове – например, вродена кистозна аденоматозна малформация;
• Тератом на кръстно-опашната област и други онкологични новообразувания;

• Обструктивните пороци на пикочния мехур и уретрата, които препятстват отока на урината на плода;
• Пороци на развитието на невралната тръба – например, гръбначномозъчна херния;

• Някои вродени пороци на сърцето – тежка стеноза на аортата, синдром на хипоплазия – недоразвитост на левите отдели на сърцето с нормална или недоразвита преграда между предсърдията;

• Вродена диафрагмена херния;
• Фето-фетална трансфузия и други патологични състояния;

Кой взема решение за необходима вътреутробна хирургична намеса?

Откриване на порок на развитието при все още неродено дете предизвиква силен стрес у неговите родители.

Появата на множество въпроси относно неговия живот и здраве, методи на лечение и възможни прогнози.

Събира се пренатален консулиум, на който се обсъждат тези и други важни въпроси.

При откриване на пороци, несъвместими с живота, жената се информира за възможността за прекъсване на бременността.

Ако пък хирургична корекция все пак е възможна, се обсъждат всички нюанси на оперативната намеса.

В много случаи пороците на развитието могат да се коригират след раждането на детето.

При редица патологии се препоръчва това да се прави по-рано от момента на появата на детето на бял свят.

В полза на вътреутробна намеса се взема решение при спазване на всички по-долу изброени условия:

• Реална възможност за отстраняване на дефекта вътреутробно;
• Наличие на предимства от ранната интервенция;

• Заплаха за живота на детето в случай на отказ от вътреутробна операция;
• Липса на голяма опасност за майката от вътреутробната интервенция;
• Доказана ефективност и относителна безопасност на планираното лечение;

Какъв хирургичен достъп се използва при операции на плода?

Към ден днешен се провеждат вътреутробни интервенции по 3 различни начина:

• Кордоцентеза – въвеждане непосредствено в пъпната връв на плода на необходими лекарства, хормони, компоненти на кръвта;
• Фетоскопия – операция с ендоскопски инструменти през малки разрези в коремната кухина и на матката;
• Отворен достъп – чрез разрез на матката, плодът се придърпва към раната и се прави необходимата интервенция;

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.52 119

Malchugani.com banner

Подобни статии

Завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специализиран по отношение на травмотологията и с интереси в областта на сексуалното здраве. Активно заинтересуван от травми предизвикани при професионалните спортове. Главен редактор на Lechenie.bg