От Външно министерство обявиха за поредното изненадващо решение, взето от южната ни съседка и то е напълно да се затвори от полунощ един от граничните пунктове – Илинден-Евсохи.

Буквално заключват граничния пункт Илинден-Ексохи

Преминаването през него няма да е възможно изобщо и под никакъв предлог, напълно се затваря, от полунощ на 22 юли до 3 август включително.

По-интересното е, че изобщо официално не е изпратено уведомление за затварянето на граничния пункт, а това е станало чрез гръцките граничари, които просто са известили своите български колеги.

Гръцките власти изглежда се затрудняват да поддържат толкова много гранични пунктове в опит да ограничат разпространението на вируса и най-вече внасянето му отвън.

В южната ни съседка, според последните данни, случаите са единици, а у нас спадът в неделя бе компенсиран с двойно нарастване на случаите при обработените проби в понеделник.

Не е ясно какво следят гръцките власти и дали наблюдават показателите на заразените в граничните области като Смолян и Благоевград и близко разположената Пловдивска.

Трафикът оттам е основно към Маказа, но след преустановяване на допускането на туристи оттам, сякаш заплахата за внасяне.

Вероятността от внасяне на вируса в Гърция съвсем не е малка

За разлика от България, Гърция е 13 области, като страната ни граничи с 2 от тях – Източна Македония и Тракия, която е едновременно гранична и на Турция през река Марица и с Централна Македония.

Според данните от последното преброяване в южната ни съседка, което е от 2011 г., в тази област живеят малко над 600 000 души или приблизително или малко по-малко от Пловдивска област, която е на 2-ро място по големина у нас след София-град.

Областен център е град Комотини, който е с около 50 000 души население, среден по големина за гръцките мащаби град, дори и по-скоро голям, и среден за България.

В областните центрове, които се посещават от повече туристи, вероятността от заразяване е по-голяма, и затова е напълно естествено желанието на гръцките власти, да опазят Гърция и нейните курорти от заплахата от внасяне на вируса.

Те желаят да си запазят реномето на безопасна туристическа дестинация, тъй като ако допуснат да се случи такова нарастване, каквото и у нас, рискуват да погубят и без това сериозно пострадалия си основен икономически отрасъл.